Mi is történt akkor?
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 4 óra
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Előismeretek szintjén az előző évfolyamokon elsajátított kompetenciák, mint szövegértés, szövegalkotás mellett az egyéni olvasás, az olvasottak értő feldolgozására lesz szükség, továbbá az alsó tagozat történelmi tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése és az emléknapok nyomán keletkező tapasztalatára lehet építeni.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT-ban a kiemelt fejlesztési területek és nevelési célok keretében a meglévő kiemelt fejlesztési területek új, a társadalmi elvárások által megfogalmazott tartalmakhoz kötődik a Holokauszt Emléknapja. Az erkölcsi nevelés, a nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kultúra fejlesztése mellett a történelmi ismeretek szintjén is megjelenik a történelmi korszak. A jeles nap célja a tanuló kíváncsiságának és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti kérdések iránt. Az egyes feladatok a tanulást élményszerűvé formálják, a tanuló képzeletét, fantáziáját és érzelmeit megragadó témák, történetek és tevékenységek révén.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a holokauszttal kapcsolatos alapvető ismereteket, a történelmi hátteret, a vallások kulturális szerepét emeli ki, és az előítéletes gondolkodás elleni stratégiák elsajátítását teszi lehetővé. A holokauszt témakörét érintő feladatok alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre (pl. képek, filmek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló mindennapi életéhez, érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, valamint érdekes, megrázó vagy elgondolkodtató történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére.
A módszer ajánlás célja
Nevelési célként az előítéletességgel hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos fogalomkör használatát emelhetjük ki. Cél, hogy a tanuló a magyar és zsidó közös hagyományhoz kapcsolódó ismereteket sajátítsa el, be tudja mutatni a kor életmódjának és kultúrájának főbb vonásait, és az akkor élt emberek életét befolyásoló tényezőket, tisztában legyen a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival. Fel tudja idézni a korszak legfontosabb eseményeit, jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók képesek legyenek felismerni az előítéletes gondolkodás és viselkedés mintáit, legyenek képesek kezelni egy ilyen helyzetet. Ismerjék az elfogadás, az integráció fogalmát. Ismerjék a holokauszt magyar és nemzetközi történelmének kereteit, a magyar és zsidó közös történelem gyökereit, valamint településük korszakra vonatkozó történelmét.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
60 perc
60 perc
50 perc
Mi összetartozunk
Állj meg egy pillnatra!
Mit jelent neked?
Hogy mondtad?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
180 perc
240 perc
180 perc
180 perc
180 perc
180 perc
Kit láthatunk itt?
Küldetésünk van!
Mi volt a története?
Kik laktak benne?
Bemutatjuk a zsinagógát!
Fogadjuk örökbe!
Mi is az a felelősség?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
50 perc
60 perc
45 perc
120 perc
Olvassuk fel és szavaljuk el!
Először én kérdezek, azután te!
Milyen élményeim voltak a mai napon?
Kezdeményezzünk egy fáklyás menetet!