Vannak dolgok, amikről nehéz beszélni…
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 6 óra 45 perc
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A holokauszt emléknapjához kapcsolódó feladatok alsós csoportoknál nem igényelnek tárgyi tudást, a feladatok főként a már meglévő kommunikációs és szociális kompetenciákra építenek. A történelmi korszak alapvető időbeli és kulturális alapvonásainak ismerete hasznos lehet. Ismernek néhány zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó történetet.Ismerik a vallás, hit, érték, szeretet, tisztelet, segítőkészség fogalmakat.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A zsidó-keresztény erkölcsi értékrend megalapozása, a tanulók által képviselt értékek személyre szabott mintázatának kialakítása. Emellett a kulturális hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, társas szabályok megismertetése, az egyén gondolkodásában formálódó, a szocio-emocionális készségek fejlesztése köthető a NAT-hoz. Olyan témákra, történetekre, emberi sorsokra  helyezzük a hangsúlyt,  amelyek segítik a diákokat annak felismerésében, milyen fontos a kritikai gondolkodás, illetve milyen veszélyekkel jár a gondolkodás hiánya. Az 1-4. évfolyamos diákok életkori sajátosságaiknak megfelelően nagyon fontos az élet alapvető kérdéseinek megértése. 
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás célja a holokauszt történelmi alapjainak megismertetése, a zsidóság kultúrájának részleges bemutatása, az előítéletes gondolkodás és magatartás felismerése, és az ellene való fellépés módszereinek elsajátítása. A korosztály tekintetében az előítéletes gondolkodás felismerése, a sztereotip magatartásminták kiszűrése, a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés kialakítása is cél.
A módszer ajánlás célja
A holokauszt emléknapjához kapcsolódó feladatok alsós csoportoknál nem a holokauszttal kapcsolatos konkrét ismeretanyag elsajátítását célozzák. A korosztály számára az előítéletes gondolkodás elvetése, a zsidóság és magyarság kapcsolatának történelmi hátterének megértése, a kulturális és tárgyi emlékek ebbe a kontextusba való elhelyezése a fontos.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók képesek legyenek felismerni az előítéletes és sztereotip gondolkodás és viselkedés mintáit, az ellenük való fellépés lehetőségeit, az elfogadás, az integráció, kisebbség, hátrányos megkülönböztetés fogalmait. Ismerjék a magyar és zsidó közös történelem kulturális kereteit, a vonatkozó történelmi korszak háttérvilágát.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
20 perc
40 perc
20 perc
A holokauszt foglamai
Megkeressük!
Amikor mások vagyunk, mint a többiek…
Ahogyan ők látnak engem…
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
360 perc
240 perc
180 perc
240 perc
180 perc
180 perc
180 perc
Járjuk végig az utat!
Sétáljunk egyet!
Ki nyugszik itt?
Milyen volt a zsidóság története?
Hol történt?
Kérdezzük ki őket!
Ismerjük meg a holokauszt korabeli népeket!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
45 perc
45 perc
60 perc
Kik voltak, honnan jöttek?
Emlékezzünk nevekkel és versekkel!
Te mire emlékszel?
Vannak dolgok, amikről nehéz beszélni…