Nagyszüleink már éltek akkor
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 15 óra 5 perc
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Előismeretek szintjén az 1–4. évfolyamon elsajátított kompetenciák, mint szövegértés, szövegalkotás, mellett az egyéni olvasás, az olvasottak értő feldolgozása lesz szükséges, továbbá az alsó tagozat történelmi tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése és az emléknapok hatására keletkező tudására lehet építeni.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT-ban a kiemelt fejlesztési területek és nevelési célok keretében az eddigi alaptantervekben is meglévő kiemelt fejlesztési területekhez kötődik a Holokauszt Emléknapja. Az erkölcsi nevelés, a nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kultúra fejlesztése mellett a történelmi ismeretek szintjén is megjelenek a korszakhoz kötődő ismeretek. A jeles nap célja a tanuló kíváncsiságának és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti kérdések iránt. Az egyes feladatok a tanulás élményszerűségét segítik, a tanuló képzeletét, fantáziáját és érzelmi világát megragadó témák, történetek és tevékenységek révén.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerajánlás a holokauszttal kapcsolatos alapvető ismereteket, a történelmi hátteret, és a vallások kulturális szerepét emeli ki. Emellett az előítéletes gondolkodás elleni stratégiák elsajátítását is lehetővé teszi. A holokauszt témakörét érintő feladatok alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre (pl. képek, filmek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló mindennapi életéhez, érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, valamint érdekes, megrázó, így elgondolkodtató történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére.
A módszer ajánlás célja
Tanulási cél , hogy a tanuló a magyar és zsidó közös hagyományhoz kapcsolódó ismereteket korosztályának megfelelően elsajátítsa, be tudja mutatni a kor életmódjának és kultúrájának főbb vonásait, és az ekkor élt emberek életét befolyásoló tényezőket. Tisztában legyen a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival. Fel tudja idézni a korszak legfontosabb eseményeit, jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait. 
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók képesek legyenek felismerni az előítéletes gondolkodás és viselkedésmintáit, legyenek képesek kezelni egy ilyen helyzetet. Ismerjék az elfogadás, sztereotípia, az integráció fogalmait. Ismerjék a holokauszt magyar és nemzetközi történelmének kereteit, a magyar és zsidó közös történelem gyökereit.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
35 perc
60 perc
30 perc
Jogod van hozzá
Miért történik ilyesmi?
Mit látsz rajta?
Rád írtak? - Kinek a sorsa?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
50 perc
180 perc
180 perc
Zsidók Magyarországon
Kik voltak ők?
A holokauszt kiterjedése
Zsidó mesék
Egy trauma képei...
Kié a bajusz?
A varázslat bennünk van
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
120 perc
45 perc
40 perc
45 perc
Fesd meg a képét!
Ő se más, vagy mégis? - Jogos?
Mit ábrázol? - Mit viszek magammal?
Hova mennek?