Te is más vagy, te sem vagy más!
A variáns
1-4. évfolyam 10-20 Fő 9 óra 25 perc
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A Holokauszt Emléknapjához kapcsolódó feladatok alsós csoportoknál nem igényelnek tárgyi tudást, a feladatok főként a már meglévő kommunikációs ás szociális kompetenciákra építenek. A történelmi korszak alapvető időbeli és kulturális alapvonásainak ismerete hasznos lehet. Szükséges előismeret az okoseszközök ismerete, használata, illetve a csoportban való együttműködés készsége.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
NAT-hoz való kötődést a korosztály számára csak általánosságban leginkább az erkölcstanhoz köthetően fogalmazhatjuk meg. Ez a zsidó-keresztény-keresztyén erkölcsi értékrend megalapozását, a tanulók által képviselt értékek személyre szabott mintázatának kialakítását jelenti. Emellett a kulturális hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, társas szabályok megismertetése, az egyén gondolkodásában formálódó, a szocio-emocionális készségek fejlesztése köthető a NAT-hoz.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás célja a holokauszt történelmi alapjainak megismertetése, a zsidóság kultúrájának részleges bemutatása, az előítéletes gondolkodás és magatartás felismerése, és az ellenevaló fellépés módszereinek elsajátítása. A korosztály tekintetében az előítéletes gondolkodás felismerése, a sztereotíp magatartásminták kiszűrése, a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés kialakítása is cél.
A módszer ajánlás célja

Tanulási célok: A Holokauszt Emléknapjához kapcsolódó feladatok alsós csoportoknál nem a holokauszttal kapcsolatos konkrét ismeretanyag elsajátítását célozzák, a kisebbségi csoportok kulturális sajátosságainak megismertetése a cél.

Nevelési célok: A korosztály számára az előítéletes gondolkodás elleni fellépés, a zsidóság és magyarság kapcsolatának történelmi hátterének megértése, a kulturális és tárgyi emlékek ebbe a kontextusba való elhelyezése a fontos.

A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók képesek legyenek felismerni az előítéletes és sztereotíp gondolkodás és viselkedés mintáit, az ellenük való fellépés lehetőségeit, az elfogadás, az integráció, kisebbség, hátrányos megkülönböztetés fogalmait, ismerjék a magyar és zsidó közös történelem kulturális kereteit, a vonatkozó történelmi korszak háttérvilágát.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
15 perc
25 perc
30 perc
Mihez van jogod?
Mit tettél? - Hol a helye?
Milyen lehetett?
Miért hordja ezt?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
57 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
Te is más vagy, te sem vagy más
Kép párosító
Ő kicsoda?
Új vagyok, segítenél?
Hol történt?
Te sem bírod a búráját?
Szalontüdő
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
45 perc
30 perc
45 perc
Milyenek voltak?
Ő se más - Mit éltem meg?
Mutasd be nekem!
Hol jártál?