Ismerjük meg hazánk európaiságát!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 2 nap 10 óra 30 perc
Szeptember 20.
Az európai kultúra napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap előismereteihez tartoznak a 7-8. évfolyamon tanult európai gazdasági folyamatok és természeti jellemzők, továbbá az ókori görög hagyományok ismerete az irodalmi témakörökből, valamint történelemből. A diákok ekkorra már gördülékenyen képesek kezelni az internetes felületeket, és tudják kritikusan vizsgálni a kapott információkat, ami szintén hozzájárul a feladatok sikeréhez.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT alapján készült kerettanterv a 9-12. évfolyamon nevelési célként határozza meg a nemzeti öntudatra nevelést, melynek része az egyetemes emberi örökség és az európai kultúra kiemelkedő eredményeinek, valamint az ezek megőrzésén munkálkodó szervezeteknek a megismerése, a nemzetközi összefogás jelentőségének megértése. Kapcsolódik továbbá az állampolgárságra, demokráciára nevelés fejlesztési területéhez, valamint a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség kapcsán az esztétikai-művészi tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájához is.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagyrészt Európa különböző tulajdonságainak és sokszínűségének megismerésére alapoz csoportos, illetve egyéni munkaformákkal dolgozva. Körüljárja Európát különböző aspektusokból, külön figyelmet fordítva a különbözőségek és hasonlóságok kiemelésére, ezzel is támogatva az európai identitás kialakítását a gyerekekben. Előtérbe helyezi a véleményalkotást és az elemzést.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak interaktív és digitális módon. Megismertesse velük Európa különböző formáit és tulajdonságait, valamint meghatározza mindebben Magyarország és a magyar kultúra szerepét. A magyar identitás európai rendszerbevaló helyezését is elősegíti.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a tanuló képes elhelyezni a magyarság kultúráját európai kontextusban. Felismeri az egyetemes emberi örökség és az európai kultúra kiemelkedő eredményeit, az ezek megőrzésén munkálkodó szervezeteket, a nemzetközi összefogás jelentőségét. A tanulók alaposabban megismerik a klasszikus műveltség és a mai európai kultúra közötti folyamatosságot, ennek közvetítő eszközeit, a művészetek és a tudományok hagyományőrző funkcióját.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
90 perc
270 perc
90 perc
270 perc
Menjünk a közepébe!
Menjünk más országba Budapesten!
Kicsinyítsük le Európát!
Tervezzük át Veszprémet!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
270 perc
270 perc
270 perc
270 perc
270 perc
270 perc
270 perc
Adjunk elő egy performanszt!
Tervezzünk kiállítást irodalomból!
Tartsunk pizzapartit!
Olvassunk európait!
Látogassunk meg a rómaiakat!
Kiránduljunk Pécsett!
Forgassunk filmet!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
270 perc
90 perc
270 perc
270 perc
Készítsünk plakátokat!
Utazzunk Európa múltjába!
Legyen sütnivalónk!
Nyissunk éttermet!