Ismerjük meg Európát!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 23 óra 10 perc
Szeptember 20.
Az európai kultúra napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap feladatai nagy részben támaszkodnak a számítástechnikai eszközök és az internet használatára, így e téren felhasználói szintű alapismeretek szükségesek. Előnyt jelentenek az értő irodalomolvasás, a készségszintű térképhasználat és földrajzi alapismeretek, de nem feltételei a feladatok elvégzésének.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT lényegesnek tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszer elem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira és emlékeire épít. Közvetlen tantárgyi kapcsolódása nincs, de a feladatok közt található másodlagos kapcsolódás az ének, a természetismeret és a rajz és vizuális kultúra tantárgyakhoz is.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagyrészt a különböző országok és kultúrák megismerésére alapoz játékos gyakorlatokon, és főként személyközi interakciókon keresztül. Körüljárja Európát, kiemelve a körülöttünk élő népek kultúráját, zenéjét, irodalmát, művészetét hagyományait, ezzel támogatva az európai identitás kialakítását a gyerekekben.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak játékos és interaktív módon. Megismertesse velük az európai nemzetek országait, kultúráját és jellemzőit, valamint megvilágítsa Magyarország helyzetét. Az európai kultúrák megismerése és megértése alapozza meg a testvéries, elfogadó és összetartó közösség kialakulását a kontinensen.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok Európáról szerzett ismeretei bővülnek, a tanulókban fokozatosan kialakul a közös európai és a magyar múlt öröksége iránti megbecsülés. Felébred bennük az eltérő kultúrák mélyebb megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemlélet. A közös európai kultúra alapjainak ismerete és a megőrzésére irányuló igény kialakulása.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
60 perc
200 perc
60 perc
35 perc
Tervezzünk úti célokat!
Mozizzunk közösen!
Látogassunk a jövő fővárosába!
Figyeld a hasát!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
120 perc
120 perc
60 perc
90 perc
120 perc
180 perc
Mozgásban a múzeum!
Látogassunk Natura 2000 Parkot!
Kövessük a követet!
Kutassuk fel sokszínűségünket!
Kutassunk Pécsett!
Lejöttünk az Olümposzról!
Vegyünk részt az Olimpián!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
120 perc
30 perc
30 perc
Koszorúzzunk!
Csendüljön a zeneszó!
Adjuk tovább tudásunkat!
Mutassuk be kedvenceinket!