Ismerd meg az európai országokat!
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 45 perc
Szeptember 20.
Az európai kultúra napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértése és a feladatok elvégzése nem igényel kifejezett előismeretet. Az írás és olvasás ismerete a legtöbb feladatban szükséges, de több helyen kihagyható elemként szerepel a feladatokban. Európa országai és fővárosai nevének ismerete előnyt jelent, de nem elvárt a feladatok elvégzéséhez.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT lényegesnek tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszer elem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira és emlékeire épít. Közvetlen tantárgyi kapcsolódása nincs, de a feladatok közt található másodlagos kapcsolódás az ének, a természetismeret és a rajz és vizuális kultúra tantárgyakhoz is.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagyrészt a különböző kultúrák megismerésére alapoz játékos, főként mozgásos gyakorlatokon és személyközi interakciókon keresztül. Körüljárja Európát, kiemelve a körülöttünk élő népek kultúráját, zenéjét, hagyományait és egyéb ismertetőit, ezzel támogatva az európai identitás kialakítását a gyerekekben.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak játékos és interaktív módon. Megismertesse velük az európai nemzetek országait, szokásait és hagyományait, valamint támpontként használja Magyarország és a magyar kultúra szerepét. Az európai kultúrák megismerése és megértése alapozza meg a testvéries, elfogadó és összetartó közösség kialakulását a kontinensen.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlások által a diákok személyisége fejlődik, a tanulók önismerete és világszemlélete formálódik, közelebbről, tapasztalati úton ismerik meg nemzeti kultúránk hagyományait, kialakul bennük a környezettudatos magatartás. Fejlődnek megismerési képességeik, eredményes tanulási technikákat sajátítanak el. Megismerkednek szűkebb környezetük kulturális emlékeivel, hagyományaival.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
25 perc
15 perc
25 perc
Számoljuk az utasokat!
Utazzunk a mesével!
Pakoljunk utazásra!
Mit jelent neked Európa?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
40 perc
40 perc
60 perc
40 perc
90 perc
60 perc
90 perc
Nyissuk fel a szelencét!
Hallgassuk az időseket!
Vonjuk fel a zászlókat!
Fogócskázzunk országok között!
Hallgassunk zenét a Kodály-központban!
Legyünk zászló!
Legyünk olimpikonok!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
30 perc
40 perc
30 perc
Fussunk, ha az ország nem európai!
Ugróiskolázzunk betűkkel!
Énekeljünk mindenkinek!
Táncoljunk Zorbát!