Ismerkedjünk a kultúrákkal!
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 7 óra 30 perc
Szeptember 20.
Az európai kultúra napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az európai kultúra napja esetében ebben a korosztályban fellelhetőek olyan feladatok is, melyek nem igényelnek mást, pusztán saját tapasztalatot és utazási emlékeket a diákok részéről. A térképes feladatok elvégzéséhez azonban szükséges az égtájak és irányok készségszintű ismerete, a térképpel kapcsolatos topográfiai alapismeretek, pl. a kontinensek és domborzati formák ismerete, bár pontos megfogalmazás és átható ismeret egyik feladathoz sem szükséges.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT lényegesnek tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszerelem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira és emlékeire épít. Közvetlen tantárgyi kapcsolódása nincs, de a feladatok közt található másodlagos kapcsolódás az ének, a természetismeret és a rajz és vizuális kultúra tantárgyakhoz is.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagyrészt a különböző kultúrák megismerésére alapoz csoportos illetve egyéni munkaformákkal dolgozva. Körüljárja Európát különböző aspektusokból, külön figyelmet fordítva a különbözőségek és hasonlóságok kiemelésére, ezzel is támogatva az európai identitás kialakítását a gyerekekben.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak játékos és interaktív módon. Megismertesse velük az európai nemzetek különbözőségeit és hasonlatosságait, valamint meghatározza mindebben Magyarország és a magyar kultúra szerepét. A magyar identitás európai rendszerbevaló helyezését is elősegíti.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlások által a diákok személyisége fejlődik, a tanulók ön- és világszemlélete formálódik, közelebbről, tapasztalati úton ismerik meg nemzeti kultúránk hagyományait, kialakul bennük a környezettudatos magatartás. Fejlődnek megismerési képességeik, eredményes tanulási technikákat sajátítanak el. Megismerkednek szűkebb környezetük kulturális emlékeivel, hagyományaival.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
25 perc
25 perc
25 perc
25 perc
Rakjuk ki Európát!
Vizsgáljuk meg Európát!
Játsszunk szóláncot az országokkal!
Járjunk utána, merre jártatok!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
35 perc
45 perc
35 perc
35 perc
40 perc
35 perc
40 perc
Jellemezzük viseletünk!
Készítsünk nemzeti zászlókat!
Köszönjünk mindenkinek!
Nézzünk meg másokat!
Kalandozzunk a fővárosokban!
Indu-lóra fel!
Pakoljuk be a bőröndünket!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
20 perc
30 perc
15 perc
Korrigáljuk a  zászlókat!
Találjuk ki a hiányzót!
Készítsünk népviseletet!
Gyűjtsd te a legtöbbet!