Járjuk körbe és értsük meg az inklúzió fogalmát
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 9 óra 53 perc
Március 21.
A Down-szindróma világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók legyenek képesek csapatban, összehangoltan dolgozni, feladatokat elvégezni. Legyenek képesek önálló internetes kutató- és gyűjtő munkát végezni. Tudják megkülönböztetni a fogyatékosság különböző típusait. Legyenek képesek felismerni a Down-szindrómával élő személyeket. Legyenek képesek önállóan vagy csapatban különböző alapvető szervezési tevékenységeket (pl. telefonhívások, jegyvásárlás közlekedési eszközre, színházba) elvégezni.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A követelmények között szerepel a társadalmi részvétel és felelősségvállalás, ahol az iskola hozzásegíti a tanulót ahhoz, hogy toleránssá váljon a fogyatékossággal élők iránt. Toleráns a testi és más fogyatékossággal élő személyek iránt. Ehhez köthető, hogy a tananyag alapvető értékeket közvetít: a segítés, megértés, együttérzés, törődés, szabadság, felelősség, igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság.
A módszer ajánlás rövid leírása
A tanulók a kutatómunka során megértik az inklúzív megközelítés fontosságát, lényegét. Különböző alkotó és kreatív tevékenységek során megjelenítik és értelmezik az inkluzív nevelést és az inklúzív attitűdöt. Bekapcsolódnak inklúzív tevékenységekbe különböző Down-szindrómával élőkkel foglalkozó szervezetek keretében.
A módszer ajánlás célja
A tanulók értsék meg az inklúzió fogalmát. Értsék meg, hogy a fogyatékkal élő személyek a társadalom értékes, egyenlő méltósággal rendelkező tagjai, akik értéket képviselnek, értékeket hoznak létre. A résztvevők vonódjanak be inkluzív tevékenységekbe, és vállaljanak felelősséget a fogyatékossággal élők támogatásával kapcsolatban.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A résztvevők bevonódnak a Down-szindrómával élők életének megismerésébe. Tevékenyen részt vesznek a programokban. Bővülnek ismereteik a különböző társadalmi szervezetek munkájával kapcsolatban. Képessé válnak ismereteik, élményeik megosztására - kreatív és változatos módszerekkel (tánc, levél, beszélgetés, előadás) szűkebb és tágabb környezetükben, közösségükben.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
20 perc
30 perc
30 perc
A Down-szindrómásokkal foglalkozó szervezetek logója
Beszélgessünk az esélyegyenlőségről!
Alkossunk asszociációs szóláncot!
Fejezzük be a mondatot! Egy igazságosabb világban…
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
90 perc
90 perc
120 perc
120 perc
90 perc
90 perc
Keresd a 321-es számot, és fényképezd le!
Szemléltessük élőképpel az exklúziót, a szegregációt, az integrációt és az inklúziót!
Mutassuk be jelenetekkel, mit jelent a kiközösítés és az inkluzív megközelítés!
Tekintsünk meg közösen egy előadást a MáSzínházban!
Szervezzünk pódiumbeszélgetést!
Közös sportverseny Down-szindrómás fiatalokkal
Ismerjük meg a Csodavár munkáját!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
30 perc
45 perc
Figyelemfelhívó akció
Köszönő levél a segítőknek
Érvek az inklúzió mellett
Támogató önkéntes munka