Bővítsük ismereteinket, a Down-szindrómásokról és szervezeteikről!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 5 perc
Március 21.
A Down-szindróma világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók képesek alkotó tevékenység közben bátran kísérletezni, különböző eszközöket rendeltetésszerűen használni, megérteni és végrehajtani a feladatokat; példák alapján különbséget tenni a hétköznapi és a művészi között; gondolatait vizuálisan is érthetően megmagyarázni. Képesek mesét, verset olvasás után megérteni. Képesek megadott szavakból rímeket és ritmikus szövegeket létrehozni.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Magyar nyelv és irodalomhoz kapcsolódóan, megismerik a jeles napot, az ünnephez kapcsolódó szövegeket, dalokat. Technika és tervezés tantárgyhoz kapcsolódóan, az alkotótevékenység során is megélik, megismerik a jeles napot. A csoportban végzett tevékenységek során részt vállalnak a feladatmegoldásokban, és figyelembe veszik társaik álláspontját; csoportban végzett feladatmegoldás közben képesek érvelésre; feladatmegoldás során betartják az előre ismertetett szabályokat; egyszerű, begyakorolt feladatokat önállóan is elvégeznek; véleményüket önállóan megfogalmazzák.
A módszer ajánlás rövid leírása
A csoport tagjai közösségként, interaktív, játékos módon szereznek ismereteket és élményeket a Down-szindrómás gyerekekről/felnőttekről, az általuk képviselt értékekről, az őket támogató szervezetekről. A szerzett ismereteket elmélyítik, megosztják, továbbadják a szűkebb és tágabb környezetük (pl. településük, iskolájuk) közösségének, tagjainak.
A módszer ajánlás célja
A tanulók ismerjék meg a Down-szindrómával élő gyerekeket/felnőtteket önálló és csoportos kutató-gyűjtőmunka, beszélgetések, közvetlen találkozások, közös tevékenységek során. Ismerjék fel, hogy a Down-szindrómával élő emberek értéket képviselnek a közösségük számára. Ismerjék meg az általuk létrehozott és megjelenített értékeket!
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók ismerik, tisztelik és megbecsülik a Down-szindrómás embereket és az őket támogató szervezeteket. Megismerik a támogatás különböző formáit. Közös tevékenységek során saját közösségük is erősödik, fejlődnek kompetenciáik, toleranciájuk, tiszteletük a fogyatékossággal (a Down-szindrómával) élő emberek iránt.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
20 perc
35 perc
30 perc
Beszélgessünk felemás zoknit viselő hírességekről
Keresd meg a zoknid párját!
Hallgassuk meg Lili történetét!
Gondolkodjunk együtt inspiráló idézetekről!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
90 perc
90 perc
180 perc
90 perc
120 perc
30 perc
Látogassunk el egy akadályozottsággal élő embereket foglalkoztató vendéglátó egységbe!
Végezzünk közvélemény-kutatást az utcán!
Adjunk át ismereteket a Down-szindrómával kapcsolatban!
Szervezzünk közös vetélkedőt ép és Down-szindrómás gyerekekkel!
Készítsünk plakátokat!
Látogassunk el a nyíregyházi Csodavárba
Adjuk elő a Szív dalocskát
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
45 perc
45 perc
30 perc
Sétáljunk felemás zokniban
Írjunk közös dalt!
Rendezzünk aszfaltrajz-versenyt!
Osszuk meg élményeinket!