"Mindannyian különbözőek vagyunk, mindenki rendkívüli"
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 20 perc
Március 21.
A Down-szindróma világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A Down-szindróma világnapjával kapcsolatban a tanulók életkorukból adódóan kevés ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek. Építhetünk azonban a tanulók befogadó- és elfogadókészségükre,pozitív attitűdjükre. A tanulók azonban rendelkeznek előismeretekkel az együttműködés bizonyos formáival kapcsolatban, a különböző külső programok részvétel során fontos illemszabályokról. A feladatokhoz szükséges az előzetes beszélgetés, közös elemzés, információadás.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése változatos feladatokon keresztül, külső helyszíneken történik, felhasználva tevékenykedtető, a tapasztalatokra építő módszereket, A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a diákhoz a jeles nap üzenetét és finoman készíti fel annak tartalmi és szellemi lényegére. Szükséges tantárgyi kapcsolódások magyar nyelv, irodalom, rajz-és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer során a tanulók változatos, élményeken alapuló módszereken keresztül ismerkednek a jeles nappal, annak üzenetével. Látogatásokat tesznek olyan helyszínekre, ahol megismerkedhetnek a segítségnyújtás bizonyos formáival, majd a tanulók maguk is segítségnyújtóvá válnak, így tapasztalják meg a társadalmi felelősségvállalás, a fogyatékkal élők megsegítésének bizonyos formáit. A feladat során a tanulók aktív szereplőivé válnak a folyamatnak, melynek során a tapasztalatok belsővé válnak.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók saját élményeken, tapasztalatokon keresztül ismerkedjenek a jeles nappal, annak üzentével. Tapasztalatokat szerezzenek a Down-szindrómás emberek életéről, tevékenységeiről, ehhez nyújtanak lehetőséget a külső helyszínek. Megtapasztalják továbbá a társadalmi szerepvállalás, a közösségi megmozdulások kulturált formáit, azt, hogy hogyan tudjuk felhívni a figyelmet egy-egy problémára.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Megőrzik kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan érző emberekké neveljük őket, akik képesek az elfogadásra. A feladatok által kialakul önreflexiójuk, a másikra való figyelmük, beleérző képességük. Az ügyességi feladatok által elmélyül kreativitásuk, fantáziájuk és élesedik empátiájuk. A feladatok végére képesek lesznek összekapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott információival, meglátják és kiemelik az érdemi összefüggéseket.Legyenek képesek szót emelni másokért, ismerjék a közösségi megmozdulások kulturált formáit. Tisztában lesznek a társadalmi szerepvállalás fontosságával.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
20 perc
20 perc
20 perc
Csoportos zoknikeresés
Az én zoknim azért különleges, mert…
Rakjunk ki a puzzle-t
Miben különböznek a kavicsok?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
60 perc
60 perc
90 perc
90 perc
60 perc
90 perc
Kézműves vásár/piac Down- szindrómások megsegítésére
Látogassunk el a Nem Adom Fel Kávézóba
Down szindrómás gyerekeknek megajándékozása
Menjünk egy fejlesztőházba
Menjünk a Baltazár Színházba
Flashmob
Látogatás kutyás terápia központba
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
20 perc
30 perc
20 perc
Rajzoljunk az aszfaltra
Célbadobó verseny zoknilabdákkal
Activíty
Egy élmény kiemelése