Ismerd meg a Down-szindrómával élő embereket!
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 16 óra 15 perc
Március 21.
A Down-szindróma világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók legyenek képesek csoportban, összehangoltan dolgozni, feladatokat elvégezni. Legyenek képesek önálló internetes kutató- és gyűjtő munkát végezni. Tudják megkülönböztetni a fogyatékosság különböző típusait. Legyenek képesek felismerni a Down-szindrómával élő személyeket. Legyenek képesek önállóan vagy csoportban különböző alapvető szervezési tevékenységeket (pl. telefonhívások, jegyvásárlás közlekedési eszközre, színházba) elvégezni.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A követelmények között szerepel a társadalmi részvétel és felelősségvállalás, ahol az iskola hozzásegíti a tanulót ahhoz, hogy toleránssá váljon a fogyatékossággal élők iránt. Toleráns a testi és más fogyatékossággal élő személyek iránt. Ehhez köthető, hogy a tananyag alapvető értékeket közvetít: a segítés, megértés, együttérzés, törődés, szabadság, felelősség, igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság.
A módszer ajánlás rövid leírása
A csoport tagjai kutatómunkát végeznek a Down-szindrómával élő emberek életével kapcsolatos tudományos és társadalmi, szociális-pszichológiai témákkal kapcsolatban, tájékozódnak a Down-szindrómásokat támogató különböző szervezetek munkájáról, és feltárják az önkéntes tevékenység különböző lehetőségeit. Elsajátítják az inkluzív megközelítés alapvető elméleti ismereteit, hátterét.
A módszer ajánlás célja
A tanulók szerezzenek ismereteket arról, hogy milyen értékeket hoznak létre a Down-szindrómával élő emberek, és hogyan hozzák létre ezeket az értékes alkotásokat. A tanulók vonódjanak be a cselekvés és az érzelmek szintjén a fogyatékkal élő emberek hétköznapi világába, váljanak nyitottá azokra az értékekre, amelyeket a Down-szindrómával élő emberek hoznak létre, alkotnak különböző alkotó műhelyek keretein belül.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók ismerik és értik a Down-szindrómás emberek helyzetéknek tényezőit, összefüggéseit. Tudják, hogy milyen szervezetek és hogyan támogatják a Down-szindrómások alkotó tevékenységét. Képesek értékelni az általuk létrehozott alkotásokat. Képesek kérdéseket megfogalmazni velük kapcsolatban.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
30 perc
30 perc
30 perc
Ismerjünk meg híres Down-szindrómával élő személyeket!
Találjuk ki, mit jelentenek a számok!
Ajánlott kifejezések, ha fogyatékossággal élő emberekről beszélünk
Hogyan lehet önkéntes munkára jelentkezni Down Egyesületnél?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
60 perc
90 perc
60 perc
180 perc
60 perc
120 perc
Rendezzünk rendhagyó filmklubot
Ismerjük meg a Down-szindrómás Anettka történetét
Lássunk vendégül Down-szindrómás művészt, vagy kézművest
Készítsünk interjút!
Szervezzünk közös társasjátékot/játékos klubdélutánt!
Tervezzünk meg egy inkluzív játszóházat!
Készítsünk kisfilmet/animációt!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
40 perc
30 perc
45 perc
Hozzuk létre gondolattérképét!
Pályázati kiírás a Down-szindróma világnapja alkalmából
Önkéntes szerződés a segítőkkel
Szervezzünk fotókiállítást!