Ismerjük meg a Down-szindrómás gyerekek életét és támogató szervezeteik munkáját!
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 30 perc
Március 21.
A Down-szindróma világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanuló jeles naphoz kapcsolódó előismeretei a korosztálynak megfelelőek, a készségei amelyekre lehet építeni és továbbfejleszteni: alkotó tevékenység közben bátran kísérletezik, különböző eszközöket rendeltetésszerűen használ, megérti és végrehajtja a feladatokat. Példák alapján különbséget tesz a hétköznapi és a művészi között, gondolatait vizuálisan is érthetően megmagyarázza. Csoportban végzett feladatmegoldás során részt vállal a feladatmegoldásban, és figyelembe veszi társai álláspontját, csoportban végzett feladatmegoldás közben képes érvelésre, feladatmegoldás során betartja az előre ismertetett szabályokat, egyszerű, begyakorolt feladatokat önállóan is elvégez, véleményét önállóan megfogalmazza.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A technika és tervezés tantárgy keretében: "a tudás elsajátításának nagyobb egységekbe történő szerveződését nagymértékben segíti elő a környezeti tapasztalások eredményeként kialakult szokásrend, melynek kitüntetett eseményeit képezik a megelevenített néphagyományok, ünnepek, jeles napok." A vizuális kultúra tantárgyból : "valós helyzetekből kiindulva fejleszti a problémaérzékenységet, az empátiát, ha erősíti a társadalmi felelősségvállalást és együttműködést." A testnevelés és egészségfejlesztés tantárgyból: "az iskola hozzásegíti a tanulót ahhoz, hogy toleránssá váljon a fogyatékossággal élők iránt."
A módszer ajánlás rövid leírása
A tanulók önállóan vagy csoportosan kutató munkát végeznek a Down-szindróma hátteréről, a Down-szindrómás gyerekeket támogató társadalmi szervezetek tevékenységéről. Kreatív, alkotó jellegű tevékenységeken keresztül megismerik a Down-szindrómás gyerekek hétköznapjait, mindennapi gondjaikat, küzdelmeiket, az őket és családjaikat támogató szervezeteket, az általuk létrehozott értékeket.
A módszer ajánlás célja
A tanulók szerezzenek ismereteket projekt jellegű tevékenységek során, különböző interaktív tevékenységek végzésével a Down-szindróma kialakulásáról, a Down-szindrómás emberek életéről, értékeiről. Az ismeretszerzés legyen aktív, kreatív és produktív: végezzenek kutatómunkát, készítsenek interjút, szervezzenek támogató eseményt, készítsenek plakátokat.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Fejlődnek a tanulók társas-közösségi kapcsolatai. Elsajátítják a segítés, megértés, együttérzés, törődés, szabadság, felelősség, igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság értékeit a Down-szindrómával élő emberekkel vagy az őket támogató szervezetekkel való ismerkedés során. A témák feldolgozása és az ajánlott tevékenységek során a tanulók képessé válnak kulturált véleményalkotásra és felelős tevékenységre.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
15 perc
20 perc
10 perc
Alkossunk jelet felemás zoknikból
Értékeljük a videoklipet!
Beszéljük meg, melyik az igazságos segítség!
Különböztessük meg!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
45 perc
45 perc
90 perc
90 perc
45 perc
120 perc
Írjunk narrátori szöveget!
Készítsünk interjút!
Készítsünk tudáskvízt!
Mutassuk be a Down szindrómás gyerekeket támogató szervezeteket!
Írjuk meg Ian történetét!
Készítsünk plakátot!
Rendezzünk jótékonysági gyűjtést!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
35 perc
45 perc
40 perc
Küldjünk képeslapot!
Írjunk beszámolót az iskolaújság vagy az évkönyv számára!
Fogalmazzuk meg, mit jelent a "befogadás" szó!
Cáfoljuk meg a Down-szindrómával kapcsolatos tévhiteket!