Mindannyian mások vagyunk
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 7 óra 55 perc
Március 21.
A Down-szindróma világnapja
Tudatosságra nevelés
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A Down-szindróma világnapjával kapcsolatban a tanulók életkorukból adódóan kevés ismerettel rendelkeznek. Építhetünk azonban a tanulók befogadó- és elfogadókészségükre,pozitív szemléletükre. A tanulók ismerjenek alapvető kooperatív technikákat, legyen képesek az együttműködésre. Ismerjenek alapvető grafikus szervezőket, rendelkezzenek alapvető ismeretekkel a kreatív alkotások elkészítéséről.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése változatos feladatokon keresztül történik, felhasználva a kooperatív munkaformákat, élménypedagógiai módszereket. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a diákhoz a jeles nap üzenetét és finoman készíti fel annak tartalmi és szellemi lényegére. Szükséges tantárgyi kapcsolódások magyar nyelv, irodalom, rajz-és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés, környezetismeret.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer során a tanulók játékosan, saját tapasztalatok által ismerkednek a jeles nappal, annak üzenetével, drámapedagógiai, élménypedagógiai módszereket felhasználva. A feladatok többsége távolról, játékosan közelít a jeles naphoz, de találhatunk konkrét információkat nyújtó feladatokat, tevékenységeket is. A módszer elemek során lehetőség van érzékenyítésre, attitűdformálásra, az elfogadó-befogadó légkör kialakítására, a közösség formálására is.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a Down-szindróma világnéjával, annak jelképével, üzenetével. A tanulók érzékeny, befogadó, elfogadó emberekké váljanak, olyanokká, akik segítenek másoknak, nem a külső alapján ítélkeznek. Cél továbbá, hogy a tanulók játékos feladatokon keresztül, élményszerűen dolgozzák fel a témát.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan érző emberekké neveljük őket, akik képesek az elfogadásra. A feladatok által kialakul önreflexiójuk, a másikra való figyelmük, beleérző képességük. Az ügyességi feladatok által elmélyül kreativitásuk, fantáziájuk és élesedik empátiájuk. A feladatok végére képesek lesznek összekapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott információival, meglátják és kiemelik az érdemi összefüggéseket.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
20 perc
20 perc
20 perc
Miben vagy más?
Ismerjük meg egymást, mutassuk meg magunkat!
Milyen feltételezésekkel élünk?
Melyik állat lennél és miért?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
35 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
40 perc
60 perc
Miért van 21-én a Down szindrómások világnapja?
Vizsgáljuk meg a tenyérvonalakat!
Nézzünk videót, beszélgessünk!
Fogadjuk szeretettel a különleges osztálytársat!
Hívjunk meg egy Down szindrómás felnőttet és beszélgessünk!
Tartsunk könyvajánlót
Készítsünk zoknibábokat
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
20 perc
20 perc
20 perc
Mit játszanál vele?
Húzzunk felemás zoknit!
Hallgassunk zenét és táncoljunk
Mit viszel magaddal a mai napról?