Mit jelent nekünk a magyar zászló?
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 3 óra 20 perc
Március 16.
Magyar zászló és címer napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A 9-12. évfolyamú korosztálynál már elvárt tudás a magyar zászló (és más országok zászlóinak) ismerete, felismerése, történelmi kontextusba helyezése. A korosztály tagjainak formálódó énképének alakításához, magyarságtudat erősítéséhez tudunk további ismereteket nyújtani. A hivatalos és a szépirodalmi hagyományokhoz kötődő ismeretek a történelmi műveltséget fejlesztik, amelyek a tanulót hozzásegítik nemzeti identitása erősítéséhez, valamint ahhoz, hogy azonosulni tudjon kultúránk alapértékeivel. Ismeri a közös magyar nemzeti és európai, valamint az egyetemes emberi civilizáció kulturális örökségének, kódrendszerének lényeges elemeit. 
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A megszerzett ismeretek által erős, határozott magyar identitással rendelkezik, és így a magyarságot egyszerre tekinti a történelem során kialakult emberi közösségnek, valamint természetes vonatkoztatási pontnak. Ismeri és használja a közös kulturális kód leglényegesebb elemeit (szimbólumok, történelmi személyek, történetek, fogalmak, alkotások). A tanuló elsajátítja a tudatos és felelős állampolgári léthez szükséges alapvető ismereteket, a szociális kompetenciák fejlesztése révén megismeri és gyakorolja azokat az eljárásokat, készségeket, amelyekben a társadalmi részvételéhez, mindennapi boldogulásához szükségesek.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a kooperatív feladatmegoldásra, és a kreatív tanulásra helyezi a hangsúlyt. A digitális technikák ismeretét feltételezve a páros és csoportmunka keretében történő feladatmegoldás mellett már az egyéni kutatás, és az önálló tanulás képességének fontosságát is kiemeli. A külső helyszínek: múzeumok, gyűjtemények, település könyvtára érdekes tanulási környezetet biztosítanak, ezzel is segítve a tanulási folyamatokat.
A módszer ajánlás célja
Cél a magyar zászló ismerete, a zászló, és más ország zászlóinak felismerése, és a hozzájuk köthető szimbólumrendszer helyes, történelmileg megalapozott ismerete. További cél az önálló kutatás és feladatmegoldás elsajátítása, a digitális eszközök kutatás célú használatának ismerete. A helyes énképen alapuló felelős állampolgári magatartás elsajátítása. Az együttműködési képesség fejlesztése mellett a pozitív énkép kialakítása is hangsúlyt kap.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a foglalkozásokon résztvevők az elsajátított ismereteket képesek legyenek a mindennapi életben is használni és alkalmazni. Az ismeretanyag átadásához használt technikák által fejlődjön a kommunikációs készségük, a feladatmegoldási technikáik, valamint a digitális és szociális kompetenciáik. További cél, hogy a tanuló az elsajátított ismeretanyagot saját énképének kialakításához, formálásához sikeresen tudja használni. Képes legyen látni helyét a közösségben, településén, hazájában. Felelős állampolgárként, választópolgárként képes legyen arra, hogy történelmileg megalapozott véleményt tudjon formálni a témához köthető kérdésekben.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
30 perc
20 perc
30 perc
Emelem vagy nem?
Melyik a legfurcsább?
Keresd a párját!
Hogyan kell lengetni?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
300 perc
240 perc
180 perc
120 perc
120 perc
240 perc
120 perc
Harcra fel!
Nézzük meg!
Miért kaphatta?
Mi történhetett előtte és utána?
Üzend meg!
Ki szerez többet?
Kérdezzük meg a polgármestert!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
35 perc
90 perc
40 perc
60 perc
Mennyit találsz ki? - Hova állsz?
Gyűjtsd össze, rakd ki!
Jön a kérdésözön…
Menjünk végig az akadályokon!