Az erő, a hűség és a remény jelképe
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 35 perc
Március 16.
Magyar zászló és címer napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A magyar zászló és címer napja esetében egy nem közismert jeles nappal kapcsolatos ismeretanyag átadásáról van szó. Az 5-8. évfolyamú korosztálynál már elvárt tudás a magyar zászló (és más országok zászlainak) ismerete, felismerése, beleértve azok történelmi előzményeit is. A történelmi tanulmányok képi és lexikális anyaga is tartalmaz utalásokat a zászlók és címerek tekintetében, ezzel hozzájárul a történelmi műveltség és a nemzeti hagyományok megismeréséhez. 
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Az anyagfeldolgozáshoz és a feladatok megoldásához szükséges a társas és kreatív képességek fejlesztése. Megismerik a személyes történelem keretein belül a címerek és zászlók alkotóelemeit, a saját településük és Magyarország címeréről és zászlójáról bővülnek az ismereteik. A tanulók több címerrel, zászlóval is megismerkednek, amelyekkel azok szimbólum rendszerét is értelmezik. 
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a kooperatív feladatmegoldásra és a kreatív tanulásra helyezi a hangsúlyt. A digitális technikák alapfokú ismeretét feltételezve a páros és csoportmunka keretében történő feladatmegoldás mellett már a kutatás és az önálló tanulás képességének fontossága is előtérbe kerül. Történelmi címerek infografikáját készíthetik el, furcsa és érdekes címereket is vizsgálhatnak. A külső helyszínek sok érdekes szituáció megoldására sarkalja őket, találkozhatnak egy címerkészítővel, akadálypályán mérhetik össze tudásukat.
A módszer ajánlás célja
Cél a magyar zászló ismerete, a zászló és más országok zászlóinak felismerése és a hozzájuk köthető szimbólumrendszer helyes, történelmileg megalapozott ismerete. További cél az önálló kutatás és feladatmegoldás elsajátítása, a digitális eszközök kutatási célú használatának ismerete. Az önkifejezés a társas visszajelzésekkel együtt hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló megismerje önmagát, lehetőségeit, erősségeit és korlátait. 
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a foglalkozásokon résztvevők az elsajátított ismereteket képesek legyenek a mindennapi életben is alkalmazni. Az ismeretanyag átadásához használt technikák által fejlődjön a kommunikációs készségük, a feladatmegoldásuk, valamint a digitális és szociális kompetenciáik. További cél, hogy a tanuló az elsajátított ismeretanyagot saját énképének kialakításához, formálásához sikeresen tudja használni. Képes legyen látni helyét a közösségben, településén, hazájában.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
30 perc
60 perc
60 perc
Mit kell tudni a kódzászlókról?
Milyen legyen a címerem?
Hol használnak zászlókat?
Mennyiért adja zászlaját? - Címer részletek
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
60 perc
120 perc
240 perc
120 perc
360 perc
60 perc
Együtt megoldjuk! - Együtt megoldjuk!
Ki írhatta meg? - Ki írhatta meg?
Amikor megkaptam a kitüntetésemet… - Menjünk el megnézni!
Mintha szemtanúk lennénk… - Mintha szemtanúk lennénk...
Mit jelent? (címer) - Mit jelent?
Kérdezzük a készítőt!
Hogy születtek ezek a zászlók? - Hogyan születnek a címerek?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
50 perc
45 perc
40 perc
30 perc
Álljunk össze! - Álmodjuk újra!
Mennyit tudunk kirakni?
Igen vagy nem lehet a válasz! - Barchoba
Szeretsz pletykálni?