Hova tűzzük ki a zászlót?
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 3 óra 35 perc
Március 16.
Magyar zászló és címer napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A magyar zászló és címer napja esetében egy nem közismert jeles nappal kapcsolatos ismeretanyag áradásáról van szó. Az 1-4. évfolyamú korosztálynál még nem követelmény az ide áttételesen kapcsolódó történelmi tudás vagy lexikális ismeret. Ebben a korosztályban még az ide kötődő ismeretek megalapozása a cél, mindamellett, hogy a magyar zászló felismerése a korosztály tagjaitól is elvárható tudás. Ez nem vonatkozik a címerre, melynek (heraldikai) ismerete nem képezi a közoktatáshoz köthető tananyag részét. A feladatok feldolgozásakor azokat a módszertani alapokat érdemes gyakorolni, amelyek a későbbiekben is meghatározhatják a kutatás-anyagfeldolgozás dimenzióit ennél a korcsoportnál.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Az anyagfeldolgozáshoz és a feladatok megoldásához társas és kreatív képességeik fejlődnek. A feladatok kialakításánál a szociális kompetenciák, a kooperatív együttműködés, valamint a kreatív tanulás kapta a főszerepet. Mindemellett ebben a korosztályban előtérbe helyeztük a fizikai mozgásra épülő feladatokat. Kutatás alapú, felfedező, tevékeny tanulással megértik a jeles nap fontosságát.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerek mozgásos feladatokra épülve a kooperatív feladatmegoldásra és a kreatív tanulásra helyezik a hangsúlyt. A digitális technikák alapfokú ismeretét feltételezve a páros és csoportmunka keretében történő feladatmegoldást tekintettük a központi fejlesztés módszertani célnak. A tudatosság erősítését segítik elő a tevékenységek, amelyekben a jelképek megismerésére kerül sor.
A módszer ajánlás célja
Cél a magyar zászló ismerete, a zászló és más országok zászlóinak felismerése, és a hozzájuk köthető szimbólumrendszer alapjainak elsajátítása. További cél a későbbi tanulmányokban nagyobb szerepet kapó címertan alapjainak elsajátítása. A korosztálynak megfelelő kreatív, együttműködést igénylő feladatok segítségével a jelképrendszerek, szimbólumok helyes értelmezésének alapjait tudjuk megteremteni.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a foglalkozásokon résztvevők az elsajátított ismereteket képesek legyenek a mindennapi életben is alkalmazni. Az ismeretanyag átadásához használt technikák által fejlődjön a kommunikációs készségük, a feladatmegoldásuk, valamint a digitális és szociális kompetenciáik. Jobban figyeljenek egymásra, váljanak megértővé egymás iránt, az összetartozásuk erősödjön.Társas-közösségi kapcsolataik, stressztűrő és -kezelő képességeik is fejlődjenek.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
15 perc
60 perc
10 perc
Ne mozdulj! - Ne mozdulj!
Mit jelentenek a színek?
Tűzd ki! - Találd meg a párját!
Mókás neveket mondunk...
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
360 perc
90 perc
180 perc
120 perc
180 perc
120 perc
Keresd meg a zászlót! - Keresd meg a zászlót!
Utazzunk el megnézni! - Utazzunk el megnézni
Tisztelegjünk a hősök előtt! - Kavicszászló
Tűzzük ki! - zászlós játék
Menjünk el a könyvtárba!
Számoljuk meg! - Formáljuk meg!
Jelképeket keressünk!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
90 perc
30 perc
180 perc
90 perc
Merre megy?
Mi jut eszedbe?
Rakd össze!
Fessük be! - Válaszoljuk meg!