"Hadd lobogjon, utat mutatva…"
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 21 óra 55 perc
Március 16.
Magyar zászló és címer napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A magyar zászló és címer napja esetében egy nem közismert jeles nappal kapcsolatos ismeretanyag átadásáról van szó. A 9-12. évfolyamú korosztálynál már elvárt tudás a magyar zászló (és más országok zászlóinak) ismerete, felismerése, történelmi kontextusba helyezése. A korosztály tagjainak formálódó énképének alakításához, magyarságtudat erősítéséhez elvárt ismeret az Alaptörvény vonatkozó részeinek megismerése is.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A tanulók a megszerzett ismeretek által erős, határozott magyar identitással rendelkeznek, és így a magyarságot egyszerre tekintik a történelem során kialakult emberi közösségnek, valamint természetes vonatkoztatási pontnak. Ismerik és használják a közös kulturális kód leglényegesebb elemeit (szimbólumok, történelmi személyek, történetek, fogalmak, alkotások). Elsajátítják a tudatos és felelős állampolgári léthez szükséges alapvető ismereteket, a szociális kompetenciák fejlesztése révén megismerik és gyakorolják azokat az eljárásokat, készségeket, amelyek a társadalmi részvételhez, mindennapi boldoguláshoz szükségesek.

A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a kooperatív feladatmegoldásra és a kreatív tanulásra helyezi a hangsúlyt. A digitális technikák alapfokú ismeretét feltételezve a páros és csoportmunka keretében történő feladatmegoldás mellett már a kutatás és az önálló tanulás képességének fontosságát is kiemeli. A nemzeti zászló és címerünk mellett a kódlobogókkal is végeznek tevékenységet. Egy híres filmet is feldolgoznak. Nem csak kutatnak régi címerek után, hanem alternatív címereket is készítenek.
A módszer ajánlás célja
Cél egyrészt a magyar zászló és címer ismerete, másrészt a más nemzetek zászlóinak felismerése, és a hozzájuk köthető szimbólumrendszer helyes, történelmileg megalapozott ismerete. További cél az önálló kutatás és feladatmegoldás elsajátítása, a digitális eszközök kutatási célú használatának ismerete. A helyes énképen alapuló felelős állampolgári magatartás elsajátítása, az önálló véleményalkotás, a megfelelő szintű szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése. Az együttműködési képesség fejlesztése mellett a pozitív énkép kialakítása is hangsúlyt kap.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a foglalkozásokon résztvevők az elsajátított ismereteket képesek legyenek a mindennapi életben is alkalmazni. Az ismeretanyag átadásához használt technikák által fejlődjön a kommunikációs készségük, a feladatmegoldásuk, valamint a digitális és szociális kompetenciáik. További cél, hogy a tanuló az elsajátított ismeretanyagot saját énképének kialakításához, formálásához sikeresen tudja használni. Képes legyen látni helyét a közösségben, településén, hazájában. Felelős állampolgárként, választópolgárként képes legyen arra, hogy történelmileg megalapozott véleményt tudjon formálni a témához köthető kérdésekben.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
40 perc
25 perc
40 perc
Mi az első gondolatod?
Emlékszel? - Mit jelent Neked?
Tegyél hozzá!
Mi lesz a csattanó? - Mit jelent nekem?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
90 perc
90 perc
180 perc
180 perc
180 perc
360 perc
Üzenj a messzeségbe! - Memória játék történelmi címerekkel
Egyszer volt, hol nem volt…
Milyen egy alternatív címer? - Képtelen címerek?
Mit jelképez? - Az eredet...
Mi történt azon a napon? - Puzzle történelmi magyar címerekkel
"Hadd lobogjon, utat mutatva…" - Tegye....
Címerkészítők leszünk - Zászló készítők leszünk
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
50 perc
40 perc
40 perc
Hogyan készítsük el? - Értékelés képekkel
A fele sem igaz? - Hogyan folytatnád?
Mondjam vagy mutassam? - Kalapos értékelés
Mire emlékszünk? - Mire emlékeztet?