Kutassunk többet a zászlókról, címerekről!
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 15 óra 35 perc
Március 16.
Magyar zászló és címer napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A magyar zászló és címer napja esetében egy nem közismert jeles nappal kapcsolatos ismeretanyag átadásáról van szó. Az 5-8. évfolyamú korosztálynál már elvárt tudás a magyar zászló (és más országok zászlainak) ismerete, felismerése, beleértve azok történelmi előzményeit is. A történelmi tanulmányok képi és lexikális anyaga is tartalmaz utalásokat a zászlók és címerek tekintetében. 
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A tanuló legyen képes elsajátítani a közös kulturális kód leglényegesebb elemeit (szimbólumok, történelmi személyek, történetek, fogalmak, alkotások). Képes legyen a múlt és a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális folyamatairól és jelenségeiről árnyalt, megalapozott véleményt alkotni, illetve ezek alakításában cselekvően részt vállalni.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a kooperatív feladatmegoldásra és a kreatív tanulásra helyezi a hangsúlyt. A magyar zászló történelmi változatait és régi címereket is készítenek. Disputát rendeznek egy festmény alapján. Kutatásokat végeznek régi családi címerekről. Korábbi irodalmi tanulmányaikat felhasználva gyűjtést végeznek, filmrészleteket keresnek, amelyekben zászlók szerepelnek. Szólásokat, közmondásokat vizsgálnak a témában.
A módszer ajánlás célja
Cél a magyar zászló ismerete, a zászló, és más ország zászlóinak felismerése és a hozzájuk köthető szimbólumrendszer helyes, történelmileg megalapozott ismerete. További cél az önálló kutatás és feladatmegoldás elsajátítása, a digitális eszközök kutatási célú használatának ismerete. Az önkifejezés a társas visszajelzésekkel együtt hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló megismerje önmagát, lehetőségeit, erősségeit és korlátait.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a foglalkozásokon résztvevők az elsajátított ismereteket képesek legyenek a mindennapi életben is alkalmazni. Az ismeretanyag átadásához használt technikák által fejlődjön a kommunikációs készségük, a feladatmegoldási, valamint a digitális és szociális kompetenciáik. További cél, hogy a tanulók az elsajátított ismeretanyagot saját énképük kialakításához, formálásához sikeresen tudják használni. Képesek legyenek látni helyüket a közösségben, településén, hazájukban. Erősödjön a tanulók nemzeti önismerete, nemzettudata, a tevékeny hazaszeretete.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
25 perc
60 perc
45 perc
40 perc
Mit gondolsz erről?
Mi lettünk a gondnokok!
Megszerezzük a zászlókat! - Megszerezzük a zászlókat
Hajtogass! - Zászlóim a múltból
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
90 perc
120 perc
60 perc
70 perc
90 perc
120 perc
Milyen volt? - Milyen volt?
Mikor használták? - Mikor használták?
Ki van a képen? - Ki van a képen?
Kik voltak? - Puzzle címerekkel
Hol van most? - Hogyan festett egy régi címer?
Mit olvastál? - Domino magyar történelmi zászlókkal
Mit találtál és mennyit? - Mit láttál és mennyit?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
35 perc
40 perc
60 perc
Nekem áll a zászló!
Mi jön ki belőle?
Mit viszel a kofferedben? Mit viszel haza?
Ki járt Titániában? - Zászlós értékelés