Lengesd, lobogtasd!
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 30 perc
Március 16.
Magyar zászló és címer napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A magyar zászló és címer napja esetében egy nem közismert jeles nappal kapcsolatos ismeretanyag átadásáról van szó. Az 1-4. évfolyamú korosztálynál még nem követelmény az ide áttételesen kapcsolódó történelmi tudás vagy lexikális ismeret. Ebben a korosztályban még az ide kötődő ismeretek megalapozása a cél, mindamellett, hogy a magyar zászló felismerése a korosztály tagjaitól is elvárható tudás. Ez nem vonatkozik a címerre, melynek (heraldikai) ismerete nem képezi a közoktatáshoz köthető tananyag részét. A feladatok feldolgozásakor azokat a módszertani alapokat érdemes gyakorolni, amelyek a későbbiekben is meghatározhatják a kutatás-anyagfeldolgozás dimenzióit ennél a korcsoportnál. A digitális technológia ismerete, az interneten található tudás verifikálása ötvöződjön az alapfogalmak és alapszimbólumok elsajátításával.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Az anyagfeldolgozáshoz és a feladatok megoldásában társas és kreatív képességeik fejlődnek. A feladatok kialakításánál a szociális kompetenciák, a kooperatív együttműködés, valamint a kreatív tanulás kapta a főszerepet. Mindemellett ebben a korosztályban előtérbe helyeztük a fizikai mozgásra épülő feladatokat. Kutatás alapú, felfedező, tevékeny tanulással megértik a jeles nap fontosságát.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás tartalma a kooperatív feladatmegoldásra és a kreatív tanulásra helyezi a hangsúlyt. A digitális technikák alapfokú ismeretét feltételezve a páros, egyéni és csoportmunka keretében történő feladatmegoldásra helyeztük a hangsúlyt. Az együttműködésen alapuló tanulás során megtapasztalják az egymásra figyelés fontosságát. A tudatosság erősítését segítik elő a tevékenységek, amelyekben a jelképek megismerésére kerül sor.
A módszer ajánlás célja
Cél a magyar zászló ismerete, a zászló, és más ország zászlóinak felismerése, és a hozzájuk köthető szimbólumrendszer alapjainak elsajátítása. További cél a későbbi tanulmányokban nagyobb szerepet kapó címertan alapjainak elsajátítása. A korosztály számára a nemzeti jelképek történelmi hátterének megértése, a szimbólumok jelentéstartalmának felismerése a fontos.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a foglalkozásokon résztvevők az elsajátított ismereteket képesek legyenek a mindennapi életben is használni. Az ismeretanyag átadásához használt technikák által fejlődjön a kommunikációs készségük, a feladatmegoldásuk, valamint a digitális és szociális kompetenciáik. Jobban figyeljenek egymásra, váljanak megértővé egymás iránt, az összetartozásuk erősödjön.Társas-közösségi kapcsolataik, stressztűrő és -kezelő képességeik is fejlődjenek.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
15 perc
10 perc
40 perc
Nem érhet a földre!
Lengesd a zászlót!
Zászlóra emlékezünk
Keresd a párod!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
120 perc
90 perc
180 perc
90 perc
90 perc
90 perc
Találjuk ki magunkat!
Készítsd el a címered!
Meséld el!
Menjünk vissza a múltba!
Ismerjük meg lakóhelyünk címerét!
Hogyan készül?
Zászlónk lobog
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
45 perc
40 perc
40 perc
Beöltöztem - Értékelés kokárdával
Címerkészítő leszek - Színekbe öntött vélemény
Boldogságországot csinálunk! - Gondolatok a magyar zászló és címer napjáról
Emlékezz!