Járjunk (h)őseink útján!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 4 óra 10 perc
Szeptember 30.
A népmese napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az iskolán kívüli változatos helyszínekre ajánlott feladatok végrehajtásához szükséges a diákok kreativitása. Ebben az életkorban kevesebb a mozgásos feladat, inkább komplexebb, projektmunkában elvégezhető feladatajánlások jellemzőek. Anyanyelvi és irodalmi ismeretekkel rendelkeznek, ismerik a mese, monda, ballada, novella, regényrészlet fogalmakat, az órai drámajáték, díszlet és jelmezterv fogalmát. Ismerik és használják a digitális kommunikáció alapvető formáit.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
9-12. évfolyamon komplexebb feladatokkal találkoznak a diákok. Az élményszerzés mellett hangsúlyos a kommunikációs kompetenciák és a kulturális tudatosság kompetenciájának fejlesztése, valamint a digitális kompetenciák erősítése. Különböző megjelenésű, típusú, műfajú, korú és összetettségű szövegeket értenek meg és dolgoznak fel hallás és olvasás alapján. Tudatosan eligazodnak a különböző digitális szövegtípusokban. Több szempont alapján kreatív szövegeket alkotnak a megismert irodalmi művekhez és léthelyzetekhez kapcsolódóan. Részt vesznek irodalmi mű kreatív bemutatásában (pl. díszlet, dramaturgia, átirat).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás lehetőséget biztosít a népmesék kulturális kapcsolódásainak széleskörű felfedezéséhez. A tevékenységek önállóságot és fejlett együttműködést igényelnek, a feladatok a készségek összetett mozgósítását feltételezik. Az egyéni feladatok elmélyülést, a közösségi megoldások kooperációt igényelnek. A külső helyszínek gazdagsága jól támogatja az élményalapú tudásmegszerzést ebben az életkorban is.
A módszer ajánlás célja
A népmese napja megértésén keresztül váljon tudatossá a népi kultúrához kapcsolódó gyökereink ismerete. Váljon természetessé ezek rendkívüli gazdagságának élményszerű felfedezése, ápoljuk az igényt erre, fedezzék fel az analógiákat az életük mást területein. A mesélés, a történetmondás ne csak a múlt felidézése legyen, hanem aktív, örömet adó élményforrás.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A fiatalok leljék örömüket a mesékhez kapcsolódó feladatokban, tapasztalják meg ezekben is a közösség erejét, fedezzék fel kulturális gyökereiket, tudatosuljon bennük a mesékhez való viszonyuk, képesek legyenek kapcsolódni a mesék szimbólumrendszerének segítségével saját önismeretükhöz, világlátásukhoz. Kapcsolódjanak szüleik és nagyszüleik generációjához, erősödjön önreflexiójuk, önkifejező képességük, empátiájuk.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
40 perc
50 perc
90 perc
Helyezd magad a történetbe!
Vegyünk ihletet a zenéből!
Vendégszereplést vállalunk!
Készítsünk interjút szüleinkkel, nagyszüleinkkel!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
120 perc
90 perc
90 perc
240 perc
360 perc
60 perc
Alakíts mai sztorivá egy népmesét!
Folytassunk kampányt a népmesék megőrzéséért!
Te hogyan oldanád meg?- királyi konfliktusok
Csak stílusosan!
Helyszínvadászat – szelfizz mesés helyeken!
"Padlásjárás" - Keressük a legrégebbi mesébe illő tárgyunkat!
Készítsünk villáminterjúkat!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
60 perc
60 perc
240 perc
Mesét mondunk - meseolvasás egy helyi óvodában
Készítsünk mese-trailert!
Milyen bölcsességek szólnak hozzánk a mesékből?
Süssünk-főzzünk mesékből