Mesék nyomában járunk
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 3 óra 55 perc
Szeptember 30.
A népmese napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Felső tagozaton a népmese napja megértésének és megünneplésének alapja, hogy a csoporttagok fogékonyak legyenek a mesék befogadására, alkalmasak a mesékhez kapcsolódó különféle élményalapú, többnyire játékos, színes feladatok, ötletek megvalósítására. Szükséges továbbá az alsó tagozatból és a megelőző évfolyamokból származó népi kultúrával, néprajzzal kapcsolatos ismeretek mozgósítása, valamint hajlandóság a játékos ismeretszerzésre. A korábbi évfolyamokban megismert műfajok (pl. mese, monda) .
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
5-8. évfolyamon szintén prioritás a játékos, élményszerű ismeretszerzés, a társas és szociális kompetenciák fejlesztése, valamint a kommunikációs képességek szélesítése. A szóbeli és non verbális kifejezőerő árnyalása, a digitális kompetencia fejlesztése is kiemelkedően fontos. A tanulók az irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként lássák, és ismereteiket össze tudják kötni más tantárgyak tananyag tartalmaival. Ebben a képzési szakaszban válik feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok felismerése. Az irodalmi ismeretek elsősorban az olvasás öröméhez, a különféle befogadási, értelmezési stratégiákhoz, az irodalmi művek kontextusaihoz vezető utakat mutatják meg, ezzel előkészítve az irodalmi művek eszme-, stílus- és hatástörténeti, valamint történelmi nézőpontú értelmezését.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás felső tagozaton is elsősorban az élményszerűséget és a tapasztalati úton szerzett tudást tartja szem előtt a változatos helyszínekhez köthető elemek, módszerelemek felsorolásával. Az életkornak megfelelő közösségi élmények ugyanúgy szerepelnek, mint az egyéni ismeretszerzést megcélozó feladatok. Gyakoriak az együttműködésre alapozott megoldások, a kézügyességet, kreativitást, fizikai aktivitást igénylő módszer elemek. Az ajánlás a népmesékhez kötődő ismeretek széles sávjából merít.
A módszer ajánlás célja
A mesékkel kapcsolatos háttértudás felidézése, továbbfejlesztése, kiszélesítése, az ezekkel kapcsolatos megélések kifejezésének árnyaltabbá tétele. Váljon tudatossá a gyerekek számára, hogy népi kultúránk gyökerei családunk és társadalmunk gyökerek is, elemeinek hatása erős és szerteágazó. A népmesék a világ megismerésének fontos szemléletmódját alkotják. A külső helyszínek lehetőséget biztosítanak a változatos ismeretszerzéshez.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A serdülőkorba lépett gyerekek számára fontos közösségeken belül találják meg az együttlét örömét és az együttműködés lehetőségeit a mesékhez kapcsolódó feladatokban. Őrizzék meg nyitottságukat, kíváncsiságukat, legyenek készek játékos módon kiszélesíteni ismereteiket. A közös feladatvégzés során fejlődjön kommunikációs kompetenciájuk, empátiájuk, önreflexiójuk és kreativitásuk.Tudjanak a tanulók egymással együttműködni, csapatban és párban dolgozni, így tudják megérteni egymás gondolatait, és saját gondolataikat a lehető legpontosabban elmondani, megértetni másokkal. Ez teremt lehetőséget a személyiségük fejlesztésére, érzelmi nevelésükre is.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
35 perc
60 perc
120 perc
Gyorsan mondj egy mesehőst!
Milyen mesét tegyünk az időkapszulába?
Keressünk mesés helyszíneket!
Készítsük el a mesénk térképét!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
360 perc
240 perc
60 perc
180 perc
120 perc
240 perc
60 perc
Készítsünk szelfit Mátyás királlyal!
Egy festmény szereplői leszünk
Mesémet ajánlom
Találjunk mesébe illő tárgyakat!
Csináljunk hangjátékot!
Élő kincseink – keress mesemondót!
Ki hagyta ránk ezt a tárgyat?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
70 perc
30 perc
20 perc
Készítsünk mesés parafrázist!
Irányítsd a figyelmet a népmesékre!
Hazavisszük a természet hangjait!
Mi jut eszedbe?