Ismerkedjünk más gyerekekkel is
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 20 óra 10 perc
Május 29.
Gyermeknap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez ebben a korosztályban olyan feladatok találhatók, melyekhez nem szükséges előzetes szaktárgyi tudás, azonban az internetes kereső és az online tér felhasználói szintű ismerete elengedhetetlen. Segítséget jelenthet földrajzi, irodalmi, politikai, társadalmi és biológiai ismeretük. Magas szintű beszéd- és íráskészség, valamint a komplex gondolkodás hozzájárulhat a feladatok gördülékeny megoldásához. A feladatok által kilépnek a diákok az iskola falai közül, ezért szükségesek az alapvető szociális ismeretek és viselkedésformák.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT lényegesnek tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszerelem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira és emlékeire épít. Közvetlen tanárgyi kapcsolódása nincs, de a feladatok közt található másodlagos kapcsolódás a földrajz, biológia, történelem és állampolgársági ismeretek, irodalom és informatika tantárgyak. Az emberi kapcsolatok érzékelésével és a szociális érzékenység fejlesztésével a magyar irodalom tantárgyhoz is kapcsolódik.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagyrészt a gyermekek jogairól és lehetőségeiről való gondolkodásra alapoz csoportos illetve egyéni munkaformákkal dolgozva. Körüljárja a világban illetve a közelben élő gyermekek sorsait és életvitelét a tapasztalás útján. Gondolkodásra és véleménynyilvánításra sarkall játékos feladatokkal, ezzel segítve jogaik mélyreható megismerését és alkalmazását. A jeles nap tartalma reflektál a gyerekkor elmúlásásra is, hisz a végzős diákok a felnőttkor küszöbe előtt állnak, ezért reflektálnak gyerekkoruk örömteli pillanatira is.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak, illetve ismeretek önálló keresésére sarkallja őket játékos és interaktív modón. Megismertesse velük a gyermekek sokszínűségét, valamint hozzájáruljon véleményük kialakításához és kifejezéséhez. Segíti gyermeki jogaik mélyreható megismerését. Célja továbbá a gyereklét ünneplése.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok nem didaktikus módon gyűjtenek információkat és tapasztalatokat a gyermekek világának sokszínűségéről, és saját életüket és személyiségüket is ebben a sokféleségben tudják értékelni. A feladatokkal képessé válnak saját jogaik tudatosítására és megélésére a körülöttük lévő világban, valamint képet kapjanak a jogok megélésének nehézségeiről a politikai és szociális kultúrában. A diákok megtanulják értékelni felhőtlen gyermekkorukat.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
90 perc
40 perc
90 perc
40 perc
Kedvenc gyereknapi helyszínem
Reggelizzünk mint máshol
Mutassunk be hírességeket
Álljunk a helyünkre
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
50 perc
200 perc
60 perc
60 perc
200 perc
60 perc
Képzőművészeti alkotás gyereknapra
Készítsünk gyermekjogi plakátot!
Nézzünk filmeket a gyereklétről
Írjunk cikket!
Szervezzünk gyereknapi előadásokat!
Lássunk vendégül gyerekeket
Kutassuk fel a magyar helyzetet!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
120 perc
60 perc
50 perc
30 perc
Beszélgessünk a tűznél
Készítsünk plakátot
Készítsünk jogi kártyákat
Készítsünk podcastot