Jelen vagyunk a mesékben
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 17 óra 40 perc
Szeptember 30.
A népmese napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Ebben az életkorban a közösségi élményeken keresztül tudjuk a legjobban mozgósítani a diákokat, szükség van az általános iskolai és a megelőző középiskolai évfolyamokból ismerős néprajzi, népi kultúrával kapcsolatos ismeretek felelevenítésére is. Ismerik és használják az IKT-eszközöket. Rendelkeznek megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti ismeretekkel.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
9-12. évfolyamon komplexebb feladatokkal találkoznak a fiatalok. Az élményszerzés mellett hangsúlyos a kommunikációs kompetenciák és a kulturális tudatosság kompetenciájának fejlesztése, valamint a digitális kompetenciák erősítése. Ismeretek, műveltség, képességek, készségek együttese révén válnak a diákok önállóan gondolkodó emberekké. Olvasó, a kultúrára nyitott emberekké válnak, képesek lesznek felelős döntéseket hozni.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás lehetőséget biztosít a népmesék kulturális kapcsolódásainak széleskörű felfedezéséhez. A tevékenységek önállóságot és fejlett együttműködést igényelnek, a feladatok a készségek összetett mozgósítását feltételezik. Az egyéni feladatok elmélyülést, a közösségi megoldások kooperációt igényelnek.
A módszer ajánlás célja
A népmese napja megértésén keresztül váljon tudatossá a népi kultúrához kapcsolódó gyökereink ismerete. Váljon természetessé ezek rendkívüli gazdagságának élményszerű felfedezése, ápoljuk az igényt erre, fedezzék fel az analógiákat az életük más területeivel. A mesélés, a történetmondás ne csak a múlt felidézése legyen, hanem aktív, örömet adó élményforrás.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A diákok leljék örömüket a mesékhez kapcsolódó feladatokban, tapasztalják meg ezekben is a közösség erejét, fedezzék fel kulturális gyökereiket, tudatosuljon bennük a mesékhez való viszonyuk, képesek legyenek kapcsolódni a mesék szimbólumrendszerének segítségével saját önismeretükhöz, világlátásukhoz. Kapcsolódjanak szüleik és nagyszüleik generációjához, erősödjön önreflexiójuk, önkifejező képességük, empátiájuk. A digitális programok felhasználásával információkat keressenek, gyűjtsenek, tároljanak, feldolgozást végezzenek. Digitális tartalmakat hozzanak létre, digitális csatornákon keresztül kapcsolatot teremtsenek, kommunikáljanak és másokkal együttműködve dolgozzanak különböző feladatokon.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
25 perc
45 perc
Dobj egy kérdést!
Mesemondók voltak, vannak, legyenek!
Ki üzen a palackpostával?
Mi lenne, ha...?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
90 perc
90 perc
90 perc
60 perc
120 perc
90 perc
Kacsalábon forgó kastélyunkat alakítsuk szállodává!
„Mit őröl a vízimolnár?”
Szervezzünk mesés osztálykirándulást!
Készítsünk Mesehős profilt!
Készítsünk mesés mémeket!
Alapítsunk mesés vállalkozást!
Ásó, kapa, nagyharang - Te kit választanál?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
45 perc
60 perc
45 perc
Tervezz helyben!
Tervezzünk mandalákat népmesei motívumokkal!
Megírom az életmesém
A mese mint gyógyhatású „készítmény” - Készítsünk betegtájékoztatót!