Meséljünk együtt!
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 20 óra 45 perc
Szeptember 30.
A népmese napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Felső tagozaton a népmese napja érdemi megünneplésének feltétele az ebben az életkorban még meglevő természetes fogékonyság a történethallgatás/történetalkotás felé. Szükséges az alsó tagozatból és a megelőző évfolyamokból származó népi kultúrával kapcsolatos ismeretek mozgósítása, valamint természetes fogékonyság a játékos ismeretszerzés irányában. A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szempontokat a tanulók már tudják alkalmazni.Térképismerettel is rendelkeznek. Az irodalmi szövegekhez földrajzi kérdéseket is megfogalmaznak.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Felső tagozaton továbbra is elsődleges cél az élményszerű ismeretszerzés, a társas és szociális kompetenciák, valamint a kommunikációs kompetenciák fejlesztése. Fontos a verbális kifejezőerő gazdagságának fejlesztése és a technikai sokoldalúság, az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok felismerése. Az irodalmi ismeretek elsősorban az olvasás öröméhez, a különféle befogadási, értelmezési stratégiákhoz, az irodalmi művek kontextusaihoz vezető utakat mutatják meg, ezzel előkészítve az irodalmi művek eszme-, stílus- és hatástörténeti, valamint történelmi nézőpontú értelmezését.
A módszer ajánlás rövid leírása
A felső tagozaton ajánlott módszer elemek az életkornak megfelelő közösségi élményeket, valamint az elmélyült egyéni ismeretszerzést célozzák meg. Gyakoriak az együttműködésre alapozott feladatok, a kézügyességet igénylő változatos módszer elemek. Az ajánlás kísérletet tesz a népmesék minél szélesebb kapcsolódásainak felfedezésére a kézműves tevékenységektől a digitális kompetenciát igénylő feladatokig. Fontos szempont az élményszerűség, a tapasztalaton alapuló tudásbővítés.
A módszer ajánlás célja
A mesékkel kapcsolatos háttértudás felidézése, továbbfejlesztése, kiszélesítése, az ezekkel kapcsolatos megélések kifejezésének árnyaltabbá tétele. Váljon tudatossá a gyerekek számára, hogy népi kultúránk gyökerei családunk és társadalmunk gyökerei is, elemeinek hatása erős és szerteágazó. A népmesék a világ megismerésének fontos szemléletmódját tükrözik. Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban tudjon véleményt megfogalmazni. A hősiesség különböző példáit kifejező szövegeket értse meg és hasonlítsa össze.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A serdülőkorba lépett célközönség számára fontos, hogy a közösségeken belül találják meg az együttlét örömét és az együttműködés lehetőségeit a mesékhez kapcsolódó feladatokban. Őrizzék meg nyitottságukat, kíváncsiságukat, kihívásokkal legyenek készek bővíteni ismereteiket. A közös feladatvégzés során fejlődik kommunikációs kompetenciájuk, empátiájuk, önreflexiójuk és kreativitásuk. Legyenek a problémák megoldásában kitartóak.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
25 perc
45 perc
25 perc
Mi jut eszedbe a meséről?
Mit érzünk és mit gondolunk?
Igaz vagy hamis? Készítsünk népmesei tesztet!
Milyen szuperhős lennék?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
60 perc
180 perc
240 perc
120 perc
120 perc
45 perc
Cseréljünk könyvjelzőt!
Jelben mondom el...
Írjunk mesét egymásnak!
Mi lehet az én mesterségem?
Legyen saját képregényhősünk!
Mesevárosban élünk?
Párban mesélünk
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
45 perc
50 perc
50 perc
Adjunk fel apróhirdetést!
Mondjunk mesét közösen!
Készíts interjút egy mesehőssel!
Építsünk sztorit!