Ismerjük meg egymást!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 16 óra 15 perc
Május 28.
Gyermeknap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez nem szükséges semmilyen előzetes szaktárgyi tudás, azonban az internetes kereső és az online tér felhasználói szintű ismerete előnyt jelent. Segítséget jelent alapvető zenei és idegennyelvi ismeretek megléte, valamint a fejlett tájékozódási készség, de nem egyik sem feltétel. Az életkornak megfelelő beszéd- és íráskészség, az alapvető logikai gondolkodás készsége szükséges a feladatok gördülékeny megoldásához.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT lényegesnek tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszerelem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira és emlékeire épít. Közvetlen tantárgyi kapcsolódása nincs, de a feladatok közt található másodlagos kapcsolódás az ének, a természetismeret és a rajz és vizuális kultúra tantárgyakhoz is. 
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás körüljárja a világ különböző tájain élő gyerekek tevékenységét, viselkedését. Gondolkodásra és véleménynyilvánításra sarkall játékos feladatokkal, ezzel is erősítve az önkifejezéshez való jogot. Megismerteti a diákokkal közvetlen környezetüket, megtanítja az alapvető gyermekjogokat, és gyakoroltatja azok pozitív megélését interaktív, játékos feladatokon keresztül.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak játékos és interaktív módon. Megismertesse velük a világ más tájain élő gyermekeket, megvizsgálja az eltéréseket  és hasonlatosságaikat. Cél, hogy a tanulók tanuljanak meg tapasztalati tényekből következtetéseket levonni, ismerjék fel a problémákat, keressék azok okait, és életkoruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok élményszerű információkkal és tapasztalatokkal rendelkeznek a gyermekek világának sokszínűségéről, és saját életüket és személyiségüket is ebben a sokféleségben tudják értékelni. 
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
50 perc
60 perc
40 perc
60 perc
Énekeljünk idegen nyelven
Gyereknap másképpen
Kérdezzük a járókelőket
Dominózzunk
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
60 perc
90 perc
120 perc
90 perc
60 perc
90 perc
Tudósítsunk programokról
Régi gyereknapok
Röptessünk sárkányt
Utazzunk a gyermekvasúton
Ha én felnőtt volnék
Készítsünk akadálypályát
Írjunk levelet
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
60 perc
20 perc
30 perc
Borítsuk kékbe a teret
A gyereknap üzenete
Párosítsuk a kifejezéseket
Lufin az igazság