Ismerjük meg egymást!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 16 óra 15 perc
Május 29.
Gyermeknap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez ebben a korosztályban olyan feladatok találhatók, melyekhez nem szükséges semmilyen előzetes szaktárgyi tudás, azonban az internetes kereső és az online tér felhasználói szintű ismerete előnyt jelenthet. Segítséget jelenthet továbbá alapvető zenei és idegennyelvi ismeretek megléte, valamint a fejlett tájékozódási készég, de nem feltétel. Az életkornak megfelelő beszéd- és íráskészség, valamint az alapvető logikai gondolkodás szükséges a feladatok gördülékeny megoldásához.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT lényegesnek tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszerelem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira és emlékeire épít. Közvetlen tanárgyi kapcsolódása nincs, de a feladatok közt található másodlagos kapcsolódás az ének, a természetismeret és a rajz és vizuális kúltúra tantárgyakhoz is. Hozzájárul a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztéséhez a különböző gyermeksorsok megismertetése által.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagyrészt a gyermekléten való gondolkodásra alapoz csoportos illetve egyéni munkaformákkal dolgozva. Körüljárja a a világ különböző tájain élő gyerekek tevékenységét, viselkedését. Gondolkodásra és véleménynyilvánításra sarkall játékos feladatokkal, ezzel is erősítve az önkifejezéshez való jogot. Megismerteti a diákokkal közvetlen környezetüket, megtanítja az alapvető gyermekjogokat, és gyakoroltatja azok megélését interaktív, játékos feladatokon keresztül.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak játékos és interaktív modón. Megismertesse velük a világ más tájain élő gyermekeket, megvizsgálja különbözésőgeikett és hasonlatosságaikat, valamint hozzájáruljon véleményük kialakításához és kifejezéséhez. Segíti alapvető gyermeki jogaik megismerését. További cél, hogy tudjanak tapasztalati tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, éséletkoruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok élményszerű információkkal és tapasztalatokkal rendelkeznek a gyermekek világának sokszínűségéről, és saját életüket és személyiségüket is ebben a sokféleségben tudják értékelni. A feladatokkal képessé válnak saját jogaik tudatosítására és megélésére, fejlődnek interperszonális kapcsolataik és világról alkotott képük.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
50 perc
60 perc
40 perc
60 perc
Énekeljünk idegen nyelven
Gyereknap másképpen
Kérdezzük a járókelőket
Dominózzunk
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
40 perc
90 perc
120 perc
120 perc
60 perc
60 perc
Tudósítsunk programokról
Kérdezzük az idősebbeket
Röptessünk sárkányt
Utazzunk a gyermekvasúton
Szavaljunk
Készítsünk akadálypályát
Írjunk levelet
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
40 perc
30 perc
45 perc
Borítsuk kékbe a teret
Bulizzunk együtt
Párosítsuk a kifejezéseket
Lufizzunk