Kirándulás az 1945. február 11-i kitörés alkalmából
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 55 perc
Február 11.
Budapest ostroma és a kitörés emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A kitörés emléknap estében a megjelölt (9–12. évfolyamú) korosztálynál már elvárás az alapszintű történelmi tudás és lexikális ismeret. A Nat szerint a 8. osztály végén elvárt ismeretek: a diák ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint napjainkra is hatással bíró következményeit. Az érintett főbb témakörök: a második világháború: háború földön, tengeren és levegőben; Magyarország a világháború idején; a háború borzalmai; a holokauszt. A legjobb, ha 11.-es vagy 12.-es osztály végzi az alábbi projektet, mivel ők már középiskolában s tanultak a II. világháború történetét. Emellett a tevékenységekhez szükséges az információgyűjtés képessége (múzeum, okostelefon, egymás feladatai). Ez részben fejlesztési cél is.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A 11.-es történelem kerettantervben szerepel „Magyarország világháborúbeli sorsának, szerepének és mozgásterének bemutatása, valamint összehasonlítása más közép-európai országokéval”. A NAT hangsúlyozza a történeti gondolkodás fejlesztésének fontosságát, ennek része, hogy a tanulók önálló és erkölcsi véleményt tudjanak alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és személyekről. A megemlékezés inspirációt nyújt arra is, hogy a tanulók felnőttként, a középiskola befejezése után is érdeklődjenek a történelem, közvetlen környezetük közelmúltja iránt, valamint hozzájárul ahhoz, hogy hazájukat szerető, demokratikus gondolkodású állampolgárokká váljanak.
A módszer ajánlás rövid leírása
A projektnap célja, hogy egy középiskolás (lehetőleg tizenegyedikes, esetleg tizenkettedikes) osztály iskolán kívüli tevékenységek során megismerkedjék a kitöréssel és kontextusával, Magyarország II. világháborús szerepvállalásával. Ez részben csoportos játékos feladatokat, részben múzeumlátogatást, részben kirándulást jelent. A feladatok lazán kapcsolódnak egymáshoz, számuk és sorrendjük tetszőlegesen változtatható. A legszerencsésebb egy Buda-környéki kirándulásba ágyazni őket, ahol a csoportmunkákra erdei pihenőhelyeken kerülhet sor. A módszer ajánlás lényegi tartalma szintén a csoportmunkát hangsúlyozza és többnyire együttműködésen alapuló, csoportos összhangot megkövetelő, részben beleélést igénylő tevékenységekből áll. Ezeknek fontos kompetencia elemei a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a kitöréshez és a II. világháborúhoz kapcsolódó projektnapon keresztül a diákok megismerjék Magyarország és a magyarok II. világháborúban megélt szerepét és a károkat, amelyeket elszenvedett. Ismerjék meg a kor hangulatát, máig ható következményeit. Legyenek képesek az események és résztvevőik erkölcsi értékelésére. Különösen fontos annak megértése, hogy a kitörésben részt vevő katonák inkább áldozatok voltak, mint hősök. Legyenek képesek a különféle forrásokból információkat gyűjteni és ezeket értelmezni. Legyenek képesek egymással csoportmunkában együttműködni, hallgassák meg és értékeljék egymás véleményét!
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A diákok megismerik Magyarország II. világháborús szerepvállalásának és az 1945-i kitörés történetének egy-két részletét. Érzékelik az 1944/45-ös helyzet kilátástalanságát, a kényszerpályákat, az ország tragikus helyzetét. Látják, hogy a kitörés a II. világháború történetébe ágyazódik és annak részeként kezelendő. Látják, hogy a II. világháború korának kiemelkedő személyiségeit nem lehet egyértelműen hősökként kezelni. A projektnap feladatai segítik a diákok Magyarországhoz és annak fővárosához való kötődésének erősödését. A csoportos feladatok révén jobban megismerik egymást és egymás véleményét, nézőpontjait.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
25 perc
20 perc
10 perc
Mi a véleményed?
Igaz-hamis játék
Nyomozzátok ki, hol él velünk máig Budapest ostroma!
Csináljunk szóláncot!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
15 perc
20 perc
45 perc
60 perc
120 perc
150 perc
120 perc
Pletykálkodjunk!
Melyikőtök a leggyorsabb? (emlékező jellegű futóverseny)
Te is képes lennél rá? (ügyességi akadályverseny)
Keressétek meg a zászlót! (számháború)
Látogassuk meg a Sziklakórházat!
Keressük föl a Várbarlangot!
Látogassuk meg a budaörsi német katonai temetőt!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
20 perc
10 perc
15 perc
Mi lenne a katona? (Alkossatok metaforákat!)
Mire gondolsz, ha teljesíthetetlen parancsot kapsz? Játszd el!
Készítsünk kívzfeladatokat!
Rendezd emlékeidet fogalmi térképbe!