Emlékezzünk a II. világháború magyarországi eseményeire és a kitörésre!
B variáns
5-8. évfolyam 10-20 Fő 9 óra 40 perc
Február 11.
Budapest ostroma és a kitörés emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A II. világháborúról és főképp a kitörésről csak nyolcadik osztályban várható el a valamelyes történelmi tudás, lexikális ismeret, előismeretként a háború fogalma szükséges. A projektnap egyik célja, hogy élményszerű módszerekkel (múzeumlátogatás, kirándulás, vita) szerezzenek a diákok ismereteket erről a korról. A Nat szerint hetedik évfolyamtól már elvárás az események elemző jellegű feldolgozása: összetett okok és következmények keresése. A „klasszikus” háborúk és az első világháború haditechnikájáról, a nemzetállamok nacionalista céljairól hetedikesként már van tudásuk.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A Nat 2020-hoz kapcsolódó felső tagozatos történelem kerettanterv részletesen tárgyalja a II. világháború történetét (7–8. évfolyam), ebben külön szerepel: „A bombázások és városi harcok – Budapest példáján”. Elvárás, hogy a diákok fel tudják idézni második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni a békérevaló törekvés mellett. A Nat szorgalmazza helytörténeti témák beemelését, illetve speciális – például múzeumi – foglalkozások szervezését.
A módszer ajánlás rövid leírása
A projektnap célja, hogy egy általános iskolás korú (lehetőleg nyolcadikos, esetleg hetedikes) osztály iskolán kívüli tevékenységek során megismerkedjék a kitöréssel és kontextusával, Magyarország II. világháborús szerepvállalásával. A tevékenységek egymáshoz nem kapcsolódnak, számuk és sorrendjük tetszőlegesen változtatható. A legszerencsésebb egy Buda-környéki kirándulásba ágyazni őket, ahol a csoportmunkákra erdei pihenőhelyeken kerülhet sor. A módszer ajánlások többsége a csoportmunkát hangsúlyozza. A feladatok együttműködésen alapuló, csoportos összhangot megkövetelő, részben beleélést igénylő jellegűek. A diákokat türelemre, koncentrációra, fókuszálásra ösztönzik, és felkeltik bennük az érdeklődést a téma iránt.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a kitöréshez és a II. világháborúhoz kapcsolódó projektnapon keresztül az általános iskolás korú diákok betekintést nyerjenek Magyarország és a magyarok II. világháborúban megélt szerepébe, lássák a károkat, amelyeket elszenvedett. Ismerjék meg a kor hangulatát, máig ható következményeit. Cél, hogy felkeltsük a téma iránti fogékonyságukat, hogy lássák: az események erkölcsileg is értékelhetőek, illetve hogy a kitörésben részt vevő katonák inkább áldozatok voltak, mint hősök. A diákok legyenek képesek egymással csoportmunkában együttműködni, hallgassák meg és értékeljék egymás véleményét!
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók betekintést nyernek Magyarország II. világháborús szerepvállalásának és az 1945-i kitörés történetének egy-két részletét. Érzékelik az 1944/45-ös helyzet kilátástalanságát, az ország tragikus helyzetét. Látják, hogy a kitörés a II. világháború történetébe ágyazódik, és hogy a II. világháború korának kiemelkedő személyiségeit nem lehet egyértelműen hősökként kezelni. Megismerik Budapest ostromának egy-két fontos helyszínét. Így a feladatok segítik a diákok Magyarországhoz és annak fővárosához való kötődésének erősödését. A csoportos feladatok révén a diákok jobban megismerik egymást és egymás szempontjait, véleményét.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
25 perc
10 perc
20 perc
20 perc
Számodra ki a hős, ki a példakép?
Mit tennél a hátizsákba?
„Kapj el, ha tudsz!” (szembekötős játék)
Lopakodj oda!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
15 perc
20 perc
20 perc
45 perc
120 perc
90 perc
120 perc
Légy Te is pletykafészek!
Dobjunk célba, és vitassuk meg: hős volt-e Hindy Iván?
A 45-ös katonák nyomába érsz? (futóverseny)
Küzdd le az akadályokat! (ügyességi csapatverseny)
Számosítsuk a Sziklakórházban tett látogatást!
Fényképezzük le a történelmet!
Keressünk fel katonasírokat!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
10 perc
10 perc
30 perc
25 perc
Éljétek bele magatokat egy háború korabeli házasság megpróbáltatásaiba!
Idézzétek meg az eseményeket! (Cseh Tamás: Széna tér)
Milyen áldozatot hozott a mi helyi közösségünk 1944/45-ben?
Mondd el, milyen élményeket viszel haza!