Játékos megemlékezés a kitörés napjáról
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 6 óra 20 perc
Február 11.
Budapest ostroma és a kitörés emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az alsó tagozatos tanulók nem rendelkeznek előismeretekkel a jeles nappal kapcsolatban. A foglalkozások megtartásához elsősorban a személyes tapasztalatokra alapozhatunk, nem is várjuk el, hogy előzetes ismeretekkel rendelkezzenek a tanulók. Építhetünk azonban a befogadó- és elfogadókészségre, a pozitív hozzáállásra, a diákok nyitottságára.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése változatos, a korosztály képességeinek és készségeinek megfelelően játékos formában, saját tapasztalatok által kerül megvalósításra. Az egyes módszer elemek megkívánják az együttműködést, fejlesztik a kommunikációs kompetenciákat, lehetővé teszik az együttműködésen alapuló tanulás elsajátítását. Előtérbe kerül az aktív tanulás, a ismeretek különböző helyzetekben való alkalmazása. Szükséges tantárgyi kapcsolódások: magyar nyelv- és irodalom, etika, környezetismeret, testnevelés.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer távolról közelít a jeles tartalmához, üzenetéhez. Leginkább fogalmi szinten, játékos feladatokon keresztül juttatja új ismeretekhez a tanulókat. Különböző szabályjátékokon, drámapedagógia feladatokon keresztül tapasztalhatják meg a jeles naphoz kötődő fogalmakat. A külső helyszín lehetőségeit kihasználva látogatunk el olyan helyekre, melyek jelentőséggel bírtak az esemény során, és befogadhatóak az alsó tagozatos korosztály számára.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulókat a korosztálynak megfelelő szinten megismertesse a jeles nap tartalmával,annak alapvető fogalomrendszerével, mindezt úgy, hogy a nehéz téma ellenére a tanulók örömteli tevékenységekkel, játékos feladatokon tapasztalják meg az egyes helyzeteket, valamint megismerkedjenek a jeles naphoz kötődő néhány helyszínnel. Cél a személyiség egészének fejlesztése, a motivált, örömteli munkalégkör kialakítása.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás elvárt eredményeként a tanulók a saját szintjükön megismerkednek a jeles tartalmával, annak alapvető fogalmi rendszerével. Megismerkednek néhány, a jeles naphoz köthető helyszínnel. A feladatok által fejlődik az együttműködés, a csoportidentitás, valamint előtérbe került az együttműködés, az énkép fejlődése is.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
10 perc
10 perc
20 perc
Puzzle kirákása a szabadban
Válasszunk főnököt!
A főnök parancsára!
Adj király katonát!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
20 perc
15 perc
50 perc
60 perc
20 perc
40 perc
50 perc
Húzzunk kötelet!
Szabaduljatok kakasok a körből!
Tapasztaljuk meg az élelemhiányt!
Teljesítménytúra
Játsszunk senki földjét!
A Láncíd meglátogatása
Sétáljunk a Budai Várban a kitörés áldozatainak emlékére.
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
10 perc
25 perc
10 perc
Jelenítsük meg szoborjátékkal a kitörést!
Hogyan teremthetünk békét magunk körül?
Építsünk béke-halmot kövekből!
Gyújtsunk mécsest!