Éljük meg jogainkat a közösségben
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 50 perc
Május 29.
Gyermeknap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez ebben a korosztályban nem szükséges semmilyen előzetes szaktárgyi tudás. Segítséget jelenthet azonban alapvető zenei ismeretek megléte, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság. A megfelelő önismeret és az életkornak megfelelő beszédkészség hozzájárulhat a feladatok gördülékeny megoldásához. Segítséget jelenthet továbbá a közvetlen környezet, a különböző anyagok ismerete, valamint a megfelelő fizikai erőnlét, de nem előfeltétel.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT lényegesnek tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszerelem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira és emlékeire épít. Teret ad a természetes kíváncsiság megélésének, és a tapasztalati tanulásnak, mely a keterranterv nevelési-fejlesztési céljai közt van. Közvetlen tanárgyi kapcsolódása nincs, de a feladatok közt található másodlagos kapcsolódás az ének, a természetismeret és a rajz és vizuális kúltúra tantárgyakhoz is.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagyrészt a gyermeki lét megismerésére alapoz csoportos, kisebb részben egyéni munkaformákkal dolgozva. Körüljárja a gyermekek tevékenységét, viselkedését, érzelmeit és vágyait. Megismerteti a diákokkal közvetlen környezetüket, megtanítja az alapvető gyermekjogokat, és gyakoroltatja azok megélését interaktív, játékos feladatokon keresztül.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak játékos és interaktív modón. Megismertessen velük más körülmények között élő gyermekeket, megvizsgálja különbözőségeiket és hasonlatosságaikat, valamint hozzájáruljon a saját életükről alkotott reális kép kialakításához. Segíti alapvető gyermeki jogaik megismerését és megélését a körülöttük lévő világban.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok élményszerű információkkal és tapasztalatokkal rendelkeznek a gyermekek világának sokszínűségéről, és saját életüket és személyiségüket is ebben a sokféleségben értékelik. A feladatok által megismerik alapvető jogaikat, és interakcióba kerülnek közvetlen környezetükkel, interperszonális kapcsolataik fejlődnek.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
45 perc
30 perc
40 perc
Építsünk közös homokvárost!
Tanuljunk múltbeli játékokat!
Rajzoljunk élményeket
Fessünk közösen!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
40 perc
45 perc
60 perc
120 perc
60 perc
50 perc
Röptessünk papírsárkányt!
Tervezzünk ugróiskolát!
Romboljuk le a rossz élményeket
Fújjunk buborékokat
Piknikezzünk a parkban
Öltözzünk felnőttnek
Látogassunk meg nehéz sorsú gyerekeket
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
60 perc
20 perc
60 perc
Készítsünk figyelemfelkeltő alkotást
Díszítsünk szélforgóval!
Fussunk, ha hamis!
Passzoljuk az élményeket