Jeles Napok - Felhasználás feltételei


I. A Felhasználási feltételekben alkalmazott fogalmak

A. Felhasználó
A jelen felhasználási feltételekben „Felhasználó” az a természetes személy, aki a www.jelesnapok.oktatas.hu honlapon regisztrált, be tud lépni vagy az a személy, aki az oldalt használja.

B. Felhasználói név
A Felhasználó által megadott elnevezés, amelyet a Jeles Napok Portálon való megnevezésére használ.

D. Felhasználói azonosító
A Felhasználót a rendszerben azonosító e-mail cím.

E. Szolgáltató/Kiadó
A www.jelesnapok.oktatas.hu honlapon található valamennyi Tartalom jogtulajdonosa, kezelője és kiadója az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH). Jelen felhasználási feltételek szerint a „Szolgáltató” megfogalmazás alatt az OH-t kell érteni.

F. Tartalom
A jelen felhasználási feltételekben a „Tartalom” megjelölés alatt a honlapon található összes – nem a felhasználó saját tervezőfelületére a felhasználó által feltöltött – szöveges, grafikai, álló- és mozgóképes anyag, tartalom értendő, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.

II. Belépés

A www.jelesnapok.oktatas.hu oldalon közzétett Tartalmakat belépett és nem belépett Felhasználók is elérhetik.

A www.jelesnapok.oktatas.hu oldalon, a jeles naphoz kapcsolódó alkalom tervezésére használt felülethez (Tervező) kizárólag belépett Felhasználó férhet hozzá, hozhat létre saját tervezetet és mentheti el azt későbbi felhasználás céljából.


III. Tartalom felhasználása

A www.jelesnapok.oktatas.hu oldalon található Tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban Szjt.) hatálya alá tartoznak.

A hivatkozott jogszabályban meghatározott (Szjt. 34.-41.§) szabad felhasználás körében és annak szabályai betartásával a www.jelesnapok.oktatas.hu weboldalon közzétett Tartalmak szabadon felhasználhatók. A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. A szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet kiterjesztően értelmezni.

Az iskolai oktatás célját szolgálja a felhasználás, ha az az óvodai nevelésben, az általános iskolai, középfokú iskolai oktatásban, szakképző intézményben folyó szakmai oktatásban, az alapfokú művészeti iskolai oktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőfokú oktatásban a tantervnek, illetve a képzési követelményeknek megfelelően valósul meg

A Jeles Napok portálon található művek iskolai oktatási célra iskolai foglalkozás keretében átdolgozhatók. Az ilyen módon létrejött művek - az egyébként rendelkezésre álló szabad felhasználásokon túl - az oktatási órán kívül nem használhatók fel az eredeti mű szerzőjének engedélye nélkül.

Természetes személy magáncélra a művekről - kotta kivételével - másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

Teljes mű egésze magáncélra is csak kézírással vagy írógéppel másolható. Nem minősül szabad felhasználásnak – függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e –, ha a művekről más személlyel készíttetnek másolatot számítógépen, illetve elektronikus adathordozóra.


IV. Védjegy, logó használata

A honlapon található mindennemű logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll. A Szolgáltató/Kiadó kifejezetten nem engedélyezi, és tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását.


V. Adatkezelés

Az adatkezelés részletes szabályait az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Szolgáltató/Kiadó vállalja és kötelezi magát, hogy a birtokába jutott valamennyi, Felhasználóra vonatkozó adatot a mindenkori törvényes előírások betartásával kezeli, azokat – az adatfeldolgozók kivételével – harmadik fél számára nem adja át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges elengedhetetlen mértékben használja fel.


VI. Jognyilatkozatok

A Szolgáltató/Kiadó törekedik a szolgáltatás folyamatosságának hibamentes fenntartására, de nem garantálja, hogy a honlap funkcionalitása és az általa nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól. A honlap és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat.

Szolgáltató/Kiadó mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírusmentesek illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

Szolgáltató/Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, a Felhasználót a honlap használata során ért vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép-meghibásodásokért. A Felhasználó saját felelősségére használja a honlapot.

Szolgáltató/Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy egyéb hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt vagy valós károkért, késedelemért Szolgáltató/Kiadó nem tehető felelőssé.

Szolgáltató/Kiadó bármikor jogosult a jelen általános felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid üzenet formájában a portálüzenetben tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. Szolgáltató/Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen jogsértés vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése vagy annak gyanúja esetén – különösen amennyiben a Felhasználó az általa feltöltött tartalommal harmadik személy jogait bármely formában sérti – Felhasználót a szolgáltatásból felszólítás nélkül azonnal hatállyal véglegesen kizárja.