JELES NAPOK

„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” (EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001) kiemelt projekt keretében jött létre.
A portál célja, hogy támogassa az általános-, illetve középiskolában tanító pedagógusok jeles napokhoz kapcsolódó tervező, szervező munkáját, továbbá segítséget nyújtson azok tanulói aktivitáson alapuló, élményszerű feldolgozásában, illetve megünneplésében.
A portálon található 60 jeles napból álló gyűjteményben
• kidolgozott élménypedagógiai módszerek,
• tematikusan gyűjtött alkotásokból álló katalógus, valamint
• olyan tervezőeszköz kapott helyet, amelynek segítségével forgatókönyvek készíthetők az adott jeles napra.
A portálon fejlesztett tartalmak az ünnepeket, emléknapokat közel hozzák a tanulókhoz, segítik a megértést, az átélést és a továbbgondolkodást.


Február 11.
Budapest ostroma és a kitörés emléknapja

A Budapest ostroma emléknapján a II. világháború legtöbb civil áldozatával járó, 102 napon át tartó hadi eseményekre emlékezünk, amelynek 1945. február 11-én történt budai kitörési kísérlet volt a végpontja.

Budapest ostroma nagyon jelentős esemény volt, a Vörös Hadsereg magyarországi veszteségének fele is az ostrom során keletkezett. A tényleges ostrom 102 napig tartott, amelynek csaknem a felét a védők már teljes bekerítettségben harcolták végig. A civil lakosság áldozatainak (kivégezettek, vissza nem tért elhurcoltak) száma 76 000, az elesett, vagy hadifogságból vissza nem tért magyar katonák száma 29 500 főt tett ki.

Február 18.
A magyar széppróza napja

A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018 óta február 18-án a Magyar Széppróza Napját ünnepeljük, amely egyben Jókai Mór születésnapja is. A magyar széppróza napja alkalmából Kárpát-medence-szerte irodalomhoz kapcsolódó rendezvényeket tartanak. Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, irodalmi estek, rendhagyó irodalomórák, előadások és egyéb ünnepi műsorok hívják fel a figyelmet a magyar széppróza értékeire. Ezen az emlék- és rendezvénynapon megvalósuló novellaíróverseny, antológiabemutató hozzájárul a magyar prózairodalom eredményeinek és a kortárs prózaírók munkásságának jobb megismeréséhez és megbecsüléséhez.
Február 25.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja

A kommunizmus áldozatainak emléknapját február 25-én tartjuk annak emlékére, hogy 1947. február 25-én a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. A főtitkárt a Szovjetunióba hurcolták, ahol éveken át börtönben raboskodott. Ezen a napon emlékezünk meg azokra a honfitársainkra, valamint a világszerte sok tízmillió áldozatra, akik a kommunista diktatúrák elnyomása miatt vesztették életüket. A jeles nap emléket állít azon polgárok számára is, akik túlélték az igazságtalanságokat, és éveken vagy évtizedeken át szenvedtek a kommunista berendezkedések következményei miatt.

2023 Február
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28